Multiwarstwy

Dane dotyczące gleby i plonów do wykorzystania teraz.

Multiwarstwy

Dane dotyczące  gleby i plonów do wykorzystania teraz.

Dane z pobierania prób glebowych, oblotów dronem lub pomiarów plonów gromadzą się w komputerze jako “martwe zapisy”.  Duża ilość danych i ich różnorodność często utrudniają ich agronomiczne wykorzystanie. MyDataPlant oferuje uniwersalne narzędzie do tego celu!

 

Nasze multiwarstwowe narzędzie automatycznie łączy dane z różnych źródeł i czyni je użytecznymi. Istniejący zasób map można po prostu przesłać do portalu w popularnych formatach z danymi.

 

Wystarczy zaledwie kilka kliknięć, aby utworzyć mapę aplikacji na tej podstawie. Aby zarządzać polami w jeszcze bardziej ukierunkowany sposób dodatkowo możesz połączyć kilka źródeł danych i nadać im różne wagi.

Mapy prób glebowych

Mapy plonów

Mapy wegetacji

Nowe możliwości zastosowań w rolnictwie precyzyjnym

Użycie map wielowarstwowych jest przydatne w wielu różnych obszarach zastosowań, które wcześniej nie były możliwe do zrealizowania w ten sposób w rolnictwie precyzyjnym. Dwa przykłady:

Wapnowanie zróżnicowane z wykorzystaniem map wartości pH: W klasycznym pobieraniu próbek gleby wartość pH jest rejestrowana jako standard. Stanowi to doskonałą podstawę do aplikacji wapna dostosowanego do konkretnego miejsca.

Zmienny siew rzepaku na podstawie map zawartości gliny: Zawartość gliny w glebie jest istotnym czynnikiem wpływającym na wschody rzepaku. Na glebach gliniastych rzepak ma zazwyczaj nieco większe trudności z wschodami i w tym przypadku można zwiększyć normę wysiewu do 60 ziaren. Na stanowiskach bardziej piaszczystych zmniejsza się ją do 30 ziaren. Dodatkowo dodawana jest aktualna mapa biomasy, która jest łączona z mapami zawartości gliny. Najlepiej, aby mapa biomasy pochodziła z okresu dojrzewania poprzedniej uprawy, co pozwala na uwzględnienie warunków charakterystycznych dla danej pory roku.

Wypróbuj teraz za darmo!

Zarejestruj się już dziś i korzystaj z MyDataPlant przez 14 dni za darmo.
Możliwość wykorzystania 5 pól i 1 eksportu.