Kdo jsme

MyDataPlant je produktem společnosti Kleffmann Digital RS GmbH – specialisty zaměřeného na zemědělská řešení. Kombinujeme třicetiletou zkušenost v oblasti zemědělského průzkumu trhu a zkušenost z praktického zemědělství se znalostí zemědělským procesům, se špičkovou satelitní technologií a umělou inteligencí, tak abychom vyvinuli inovativní řešení pro agro-byznys. Agronomové, datoví vědci, geo-informatici a půdní fyzici úzce spolupracují v interdisciplinárním týmu, tak aby převedli složitá data do snadno použitelných a spolehlivých zemědělských řešení.

 

Naše sídlo se nachází v krásném městě Lüdinghausen v srdci zemědělského regionu Münsterland v Německu. Zde, s přibližně 35 zaměstnanci, pracujeme každý den na tom, abychom v zemědělském oboru vyvíjeli nejlepší digitální řešení pro efektivní, odolné a udržitelné zemědělství.

 

Kromě MyDataPlant nabízí Kleffmann Digital RS další produkty založená na satelitních zdrojích a na umělé inteligenci. Pro více informací prosím navštivte webové stránky společnosti www.kleffmann.digital

Z praxe pro praxi – Náš testovací provoz MyDataPlant

Digitální nástroje musí být robustní a účelné, tak aby mohly být skutečným pomocníkem v hektické každodenní práci. Proto každou novou funkci a každou aktualizaci pečlivě testujeme, než ji předáme našim zákazníkům. Za tímto účelem máme v Lüdinghausenu vlastní testovací farmu s nejmodernějším vozovým parkem a nejnovějším nářadím.

S celkovou plochou 220 ha obhospodařujeme vlastní testovací farmu – přirozeně s pomocí  aplikačních map od MyDataPlant.

Na testovací farmě se pěstuje silážní kukuřice, ozimé obilniny, mrkev, cukrová řepa a mužák prorostlý (silphie). Každý rok jsou založeny polní pokusy, které jsou následně vyhodnoceny a prezentovány na polních dnech MyDataPlant. Na testovací farmě se pravidelně konají různé zákaznické akce a prezentace.

Naše pilotní farmy

Stejně důležitý, tak jako testy na naší vlastní testovací farmě, je názor zvenčí. Jak dobře nová technologie funguje, jaké úpravy mohou produkt ještě vylepšit. Abychom si tento input zabezpečili, spolupracujeme se skupinou zkušených pilotních farmářů, kteří testují všechny nové aplikace v široké škále podmínek na svých vlastních farmách.

Ostatní webové stránky

Kleffmann Digital

Digitalizace zemědělství pomocí satelitních dat a umělé inteligence

CropRadar

Systém dálkového průzkumu pro mapování plodin