Vícevrstvé mapy

Zužitkujte veškerá dostupná data na farmě.

Vícevrstvé mapy

Zužitkujte veškerá dostupná data na farmě.

Kdo to nezná?! Data získaná odběrem vzorků půdy, přeletem dronů nebo výnosové mapy se pouze ukládají v počítači a nevyužívají se dále k hodnotným analýzám. Velké množství dat a jejich rozmanitost často ztěžují správné využití v praxi. MyDataPlant nabízí univerzální nástroj k správné a jednoduché analýze!

Náš nástroj „Vícevrstevné mapy“ automaticky kombinuje data z různých zdrojů a činí je využitelnými. Stávající mapové podklady lze jednoduše nahrát na portál v běžných geo-formátech.

Pouhými několika kliknutími z různých dat vytvoříte aplikační mapu. Můžete kombinovat data z několika zdrojů a přiřazovat jim různou váhu.

Půdní mapy

Výnosové mapy

Vegetační mapy

Nové oblasti využití precizního zemědělství

Použití vícevrstvých map je vhodné pro širokou škálu oblastí, které dříve nebyly tímto způsobem v přesném zemědělství realizovatelné. Dva příklady:

Variabilní vápnění pomocí pH map: Při klasickém odběru půdních vzorků se standartně stanovuje pH hodnota. Tento vstup lze nahrát do My Data Plant a použít jako dokonalý základ pro aplikaci vápna pro konkrétní zónu

Variabilní setí řepky na základě map obsahu jílu: Obsah jílu v půdě je zásadním ovlivňujícím faktorem pro vzcházení řepky. Na jílovitých stanovištích má řepka obvykle větší potíže se vzcházením a výsevek zde lze zvýšit až na 60 zrn/m2. Na písčitějších stanovištích se snižuje na 30 zrn/m2. Navíc se zohledňuje aktuální mapa stavu porostu a ta je kombinována s mapami obsahu jílu. Mapa stavu porostu vychází ze znalosti zralosti předchozí plodiny, což zaručuje zohlednění podmínek specifických pro každou sezónu.

Vyzkoušejte nyní zdarma!

Zaregistrujte se ještě dnes a používejte MyDataPlant 14 dní zdarma.

Včetně 5 polí a 1 exportu.