Ochrana rostlin přesnější ekologičtější levnější

Dávkujte růstové regulátory přesně pomocí aplikačních map

Pomocí aplikačních map pro růstové regulátory chráníte slabší a podporujete silný porost. U slabších rostlin tak nedochází ke zbytečnému stresu, zatímco mohutnější porosty se optimálně zkracují.

Výsledek: homogennější porost s vyššími výnosy.

Zejména v době rostoucích extrémních povětrnostních podmínek vás MyDataPlant podporuje v optimálním přizpůsobení délky vašich rostlin podle jejich individuálního růstu. Vyhnete se tak zbytečným ztrátám na výnosu a snížíte riziko poléhání.

Pomocí fungicidních map pro ošetření klasu, přizpůsobíte aplikační dávku jednotlivým zónám příslušné biomasy, tak aby se husté porosty silněji smáčely. Vlivem mikroklimatických podmínek hustý porost obvykle koreluje s vyšším tlakem houbových patogenů. V souladu s tím je důležité přizpůsobit aplikační dávky fungicidů různým zónám v rámci jednoho pozemku.

Je možné a vhodné kombinovat růstovým regulátorem s fungicidem.

Výhody map pro ochranu plodin

  • Zvýšení výnosu

    prostřednictvím snížení stresu

  • Zabránění

    polehání obilovin

  • Homogenní porost

    při dozrávání

  • Aplikační dávka

    přizpůsobená rostlině

  • Nižší náklady

    na sklizeň

  • Optimalizovat

    růst rostlin

Pro jaké plodiny lze mapy ochrany plodin použít?

Pšenice

Pšenice

Cílené ošetření klasu – Vyšší kvalita za nižší cenu

Oves

Oves

Více energie pro jednotlivé zrno

Žito

Žito

Zvýšení výnosů cíleným používáním regulátorů růstu

Tritikále

Tritikále

Chrání zóny s nízkou výnosností

Ječmen

Ječmen

Homogenní porosty pro snadnější sklizeň

Ozimá řepka

Ozimá řepka

Stabilní porost i ve vysoce výnosných zónách

Pro jaké plodiny lze mapy ochrany plodin použít?

Pšenice

Cílené ošetření klasu – Vyšší kvalita za nižší cenu

Ječmen

Homogenní porosty pro snadnější sklizeň

Žito

Zvýšení  výnosů cíleným používáním regulátorů růstu

Oves

Více energie pro jednotlivé zrno

Triticale

Chrání zóny s nízkou výnosností

Ozimá řepka

Stabilní porost i ve vysoce výnosných zónách

Co říkají naši zákazníci:

„Díky mapám ochrany rostlin nejsou výnosově slabé zóny zbytečně zatěžovány.“

Burkhard Voss

Zemědělec

„Je to dobrý pocit aplikovat růstové regulátory v obilovinách šetrným způsobem k rostlinám na heterogenních stanovištích.“

Hans von Schaaffhausen

Zemědělec

Vyzkoušejte nyní zdarma!

Zaregistrujte se ještě dnes a používejte MyDataPlant 14 dní zdarma.

Včetně 5 polí a 1 exportu.