Polityka Prywatności

Jeśli poniżej nie zaznaczono inaczej, podanie danych osobowych nie jest prawnie ani umownie obowiązkowe, nie jest też wymagane do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania swoich danych. Niepodanie ich nie będzie miało żadnych konsekwencji. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, w których poniższe procedury przetwarzania danych nie stanowią inaczej.


“Dane osobowe” to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Serwer - pliki logowania

Korzystanie z naszych stron internetowych jest możliwe bez podawania danych osobowych.

 

Przy każdym wejściu na stronę internetową dane użytkownika są przekazywane przez przeglądarkę internetową do nas lub do naszych hostów/dostawców usług informatycznych i zapisywane w plikach dziennika systemowego. Zapisywane dane obejmują między innymi nazwę wywoływanej strony, datę i godzinę żądania, adres IP, ilość przesłanych danych oraz dostawcę, który dokonał żądania. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR ze względu na nasze uzasadnione interesy związane z zapewnieniem sprawnego działania naszej strony internetowej oraz ulepszaniem naszych usług.

Kontact

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych

W razie potrzeby prosimy o kontakt. Dane kontaktowe administratora danych znajdują się w naszym adresie wydawniczym. Bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych można uzyskać pod adresem: dataprotection@kleffmann.digital

Klient kontaktujący się przez e-mail

W przypadku nawiązania z nami kontaktu biznesowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, gromadzimy dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika. Przetwarzanie danych służy realizacji i odpowiedzi na prośbę o kontakt.

Jeżeli kontakt służy realizacji działań przed zawarciem umowy (np. konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy już zawartej między Państwem a nami umowy, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 Para. 1 lit. b GDPR.

W przypadku nawiązania kontaktu z innych powodów przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR ze względu na uzasadniony nadrzędny interes w przetwarzaniu danych i udzielaniu odpowiedzi na Państwa zapytanie. W takim przypadku mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. 6 (1) (f) GDPR z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Państwa dane zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego

Korzystając z formularza kontaktowego, gromadzimy Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez Państwa. Przetwarzanie danych służy nawiązaniu kontaktu z użytkownikiem.

Jeżeli kontakt służy realizacji działań przedumownych (np. konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy już zawartej między Państwem a nami umowy, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR.

Jeśli kontakt następuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR. 6 Para. 1 lit. f GDPR ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w przetwarzaniu i odpowiadaniu na Państwa zapytanie. W takim przypadku mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. 6 (1) (f) GDPR z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Państwa adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie w celu przetworzenia Państwa żądania. Państwa dane zostaną następnie usunięte zgodnie z okresami przechowywania, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych.

WhatsApp Business WhatsApp dla firm

Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem aplikacji WhatsApp, korzystamy z wersji WhatsApp Business firmy WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; “WhatsApp”). Jeśli znajdują się Państwo poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, usługa ta jest świadczona przez WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA).
Przetwarzanie danych służy przetwarzaniu i odpowiadaniu na Państwa prośby o kontakt. W tym celu gromadzimy i przetwarzamy numer telefonu komórkowego użytkownika zapisany w aplikacji WhatsApp, jego imię i nazwisko, jeśli zostało podane, oraz inne dane w zakresie podanym przez użytkownika. Do realizacji usługi wykorzystujemy urządzenie mobilne, którego książka adresowa zawiera wyłącznie dane użytkowników, którzy skontaktowali się z nami za pośrednictwem WhatsApp. Dane osobowe nie będą przekazywane do WhatsApp bez Państwa uprzedniej zgody.
Dane użytkownika będą przekazywane przez WhatsApp do serwerów firmy Facebook Inc. w USA.
W odniesieniu do USA nie ma decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Jeśli kontakt służy realizacji działań przedumownych (np. konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy już zawartej między Państwem a nami umowy, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO.
Jeśli kontakt następuje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. 6 Para. 1 lit. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na zapewnieniu szybkiego i łatwego sposobu kontaktu z Państwem i odpowiedzi na Państwa zapytanie. W takim przypadku mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (DSGVO) z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
Państwa dane osobowe wykorzystamy wyłącznie w celu rozpatrzenia Państwa wniosku. Następnie dane zostaną usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że użytkownik wyraził zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych podczas korzystania z aplikacji WhatsApp można znaleźć na stronie: https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service i https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Rejestracja w portalu MyDataPlant

Portal MyDataPlant (https://portal.mydataplant.com) funkcjonuje całkowicie niezależnie od strony internetowej MyDataPlant. Nie dochodzi do wymiany danych. Portal MyDataPlant jest jedynie połączony ze stroną internetową MyDataPlant

Konto klienta w portalu MyDataPlant

Po założeniu konta użytkownika będziemy gromadzić Państwa dane osobowe w podanym zakresie. Przetwarzanie danych ma na celu poprawę komfortu dokonywania zakupów oraz uproszczenie realizacji zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. a GDPR za Państwa zgodą. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego za zgodą do momentu jej wycofania. Państwa konto klienta zostanie wówczas usunięte.

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych podczas składania zamówień w portalu MyDataPlant

Podczas składania przez Państwa zamówienia gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i obsługi Państwa zamówienia oraz rozpatrywania Państwa zapytań. Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy. Brak ich podania uniemożliwi zawarcie jakiejkolwiek umowy. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR i jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem. Państwa dane przekazywane są tutaj np. dostawcom usług płatniczych. W każdym przypadku będziemy ściśle przestrzegać wymogów prawnych. Zakres przekazywania danych jest ograniczony do minimum.


W naszej bazie danych przechowywane są dobrowolne wpisy, np. dotyczące Twojej okolicy, upraw itp. Dane te są przechowywane wyłącznie w systemach informatycznych znajdujących się w Niemczech.

Reklama

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania newsletterów

Wykorzystujemy Państwa adres e-mail, niezależnie od realizacji umowy, wyłącznie do własnych celów reklamowych, do wysyłania biuletynów, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR za Państwa zgodą.


Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania. W tym celu można w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu, korzystając z odpowiedniego linku w biuletynie lub powiadamiając nas o tym. Państwa adres e-mail zostanie wówczas usunięty z listy dystrybucyjnej.

Ciasteczka

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową, w jego systemie operacyjnym może zostać zapisany plik cookie. Plik ten zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika. Dlatego użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, możesz być powiadamiany przed zapisaniem plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji, jak również zapobiegać zapisywaniu plików cookie i przesyłaniu zawartych w nich danych. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie można w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Niezbędne pliki cookie

Jeśli poniższe oświadczenie o ochronie danych nie stanowi inaczej, używamy tych technicznie niezbędnych plików cookie wyłącznie w celu uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznanie przeglądarki użytkownika nawet po zmianie strony i zaoferowanie mu usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Wykorzystanie plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na § 15 par. 3 p. 1 TMG. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. f GDPR ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes, jakim jest zapewnienie optymalnej funkcjonalności strony internetowej, jak również przyjaznego dla użytkownika i efektywnego kształtowania naszej oferty.
W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Analiza Reklamy

Wykorzystanie Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy sieciowej Google Analytics firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Jeśli użytkownik mieszka na stałe w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem danych odpowiedzialnym za jego dane jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką stowarzyszoną z Google odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych. Przetwarzanie danych służy analizie tej strony internetowej i osób ją odwiedzających oraz celom marketingowym i reklamowym.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora strony internetowej związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. W tym procesie mogą być gromadzone między innymi następujące informacje: adres IP, data i godzina dostępu do strony internetowej, ścieżka kliknięcia, informacje o przeglądarce i urządzeniu, z którego korzystasz, odwiedzane strony, adres URL referrera ( adres strony internetowej, za pośrednictwem której uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej), dane dotyczące lokalizacji, działania zakupowe. Adres IP przekazywany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie jest kojarzony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Google Analytics wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie, zapisywanie danych w przeglądarce i piksele śledzące, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Generowane przez nie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP. Google używa jej do uprzedniego skrócenia Państwa adresu IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Zgodnie z umową o ochronie danych osobowych USA-UE, Google podlega “Tarczy Prywatności” i jest tym samym zobowiązany do przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych.

Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookie, odbywa się za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się za zgodą do momentu jej wycofania. Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://policies.google.com/?hl=en&gl=de and/or at https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-GB 

Korzystanie z funkcji śledzenia przechodzenia z Google Ads

Nasza strona internetowa korzysta z programu marketingu internetowego “Google Ads”, w tym ze śledzenia konwersji (ocena działań użytkownika). Śledzenie konwersji Google jest usługą obsługiwaną przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).

Jeśli użytkownik zamieszkuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, administratorem danych odpowiedzialnym za jego dane jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką stowarzyszoną z Google odpowiedzialną za przetwarzanie danych użytkownika oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Jeśli użytkownik kliknie na reklamę umieszczoną przez Google, na jego komputerze zostanie umieszczony plik cookie służący do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczony okres ważności, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Jeżeli użytkownik odwiedzi określone strony w naszej witrynie internetowej, a plik cookie jeszcze nie utracił ważności, zarówno my, jak i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Dlatego nie jest możliwe śledzenie plików cookie odnoszących się do stron internetowych klientów Ads.

Informacje zbierane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji. Dzięki temu możemy poznać całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy i zostali przekierowani na stronę wyposażoną w znacznik śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników.

Państwa dane mogą być przekazywane do USA. Zgodnie z umową o ochronie danych pomiędzy USA a UE, Google podlega “Tarczy Prywatności” i w związku z tym jest zobowiązany do przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych.

Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookie, odbywa się za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się za zgodą do momentu jej wycofania.

Plug-ins

Korzystanie z Google reCAPTCHA

Nasza strona internetowa korzysta z usługi reCAPTCHA firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).


Jeśli miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, administratorem jego danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych. Celem zapytania jest rozróżnienie między wprowadzeniem danych przez człowieka a automatycznym, maszynowym przetwarzaniem. W tym celu dane wejściowe użytkownika są przekazywane do Google i tam dalej wykorzystywane. Ponadto do Google przekazywany jest adres IP oraz ewentualnie inne dane wymagane przez Google do realizacji usługi reCAPTCHA. Dane te są przetwarzane przez Google na terenie Unii Europejskiej i mogą być również przekazywane do USA. W odniesieniu do USA nie istnieje decyzja Komisji UE o adekwatności. Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en-GB.


Wykorzystanie plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 15 ust. 3 p. 1 TMG w połączeniu z. Art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie Art. 6 par. 1 lit. A GDPR. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.


Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i związanej z nim polityki prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html and https://www.google.com/privacy .

Korzystanie z GoogleMaps

Korzystamy z funkcji zamieszczania map GoogleMaps firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) na naszej stronie internetowej.


Jeśli miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, administratorem jego danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką stowarzyszoną z Google, która odpowiada za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.


Funkcja ta umożliwia wizualne wyświetlanie informacji geograficznych i interaktywnych map. W ramach tego procesu Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane osób odwiedzających strony internetowe podczas wywoływania przez nich stron, na których zintegrowane są mapy GoogleMaps.
Dane użytkownika mogą być również przekazywane do USA. W przypadku USA nie istnieje decyzja Komisji UE o odpowiedniej ochronie danych osobowych. Przekazywanie danych odbywa się m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych, z którymi można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy/frameworks.


Wykorzystanie plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa się za Państwa zgodą na podstawie § 25 ust. 1 p. 1 TTDSG w połączeniu z. Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za Państwa zgodą na podstawie Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.
Bardziej szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych Google pod adresem https://www.google.com/privacypolicy.html. Mają tam Państwo również możliwość zmiany swoich ustawień w Centrum Ochrony Danych, dzięki czemu mogą Państwo zarządzać swoimi danymi przetwarzanymi przez Google i chronić je.

Korzystanie z YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji zamieszczania filmów wideo YouTube firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; “YouTube”). YouTube jest spółką stowarzyszoną z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).
Ta funkcja wyświetla filmy z YouTube w ramce iFrame na stronie internetowej. W tym miejscu włączona jest opcja “zaawansowany tryb prywatności”. Dzięki temu YouTube nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę. Informacje są przekazywane do YouTube i przechowywane przez YouTube tylko wtedy, gdy użytkownik ogląda film. Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA. Zgodnie z umową o ochronie danych pomiędzy USA a UE, Google podlega “Tarczy Prywatności” i jest tym samym zobowiązany do przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR ze względu na nasz uzasadniony interes w dostosowanym do potrzeb i ukierunkowanym projektowaniu strony internetowej. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR.
Więcej informacji na temat danych gromadzonych i wykorzystywanych przez YouTube i Google oraz związanych z tym praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności YouTube ( https://www.youtube.com/t/privacy ).

Prawa osób poszkodowanych i czas przechowywania

Czas przechowywania

Dane są przechowywane zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, a następnie usuwane po upływie tego okresu, chyba że użytkownik wyraził zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Prawa osób poszkodowanych

Jeśli spełnione są wymogi prawne, przysługują Państwu następujące prawa zgodnie z Art. 15 do 20 GDPR: prawo do informacji, do korekty, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.


Ponadto mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 (1) f GDPR oraz do przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 (1) GDPR. 21 (1) GDPR.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z Art. 77 GDPR, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest zgodne z prawem.

Skargę można złożyć m.in. do właściwego dla nas organu nadzorczego, z którym można się skontaktować pod następującymi danymi kontaktowymi:

Państwowy Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii
PO Box 20 04 44
40102 Düsseldorf
Germany
Tel.: +49 211 384240
Fax: +49 211 38424999
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Prawo do sprzeciwu

Jeśli przetwarzanie danych osobowych wymienionych tutaj opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z Art. 6 (1) lit. f GDPR, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych, których to dotyczy, zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

ostatnia aktualizacja: 01.12.2021