Koristite mape primene uz pomoc aplikacije „CropNavigator“.

Pomoću tablet i GPS sistema možete da obrađujete svoje parcele precizno i prema Vašim potrebama, čak i sa mašinama koje nemaju automatizovanu opremu.
 

U tu svrhu se koristi aplikacija „Crop Navigator“:

Često se pretpostavlja da digitalna poljoprivredna rešenja zahtevaju i savremenu tehnologiju na farmi. Pomoću naše aplikacije "CropNavigator" pobijamo ovu pretpostavku. Aplikacija omogućava upotrebu satelitske tehnologije čak i kod starijih modela traktora.

Prvo instalirajte aplikaciju CropNavigator na tabletu ili pametnom telefonu. Mape kreirane na mrežnom portalu mogu se zatim preneti na uređaj, prikazati i koristiti.

 

Ova aplikacija je zapravo veza sa aplikacijom mapa varijabilne setve i varijabilnog đubrenja:

Ponesite tablet sa sobom u vozačevu kabinu. Putem GPS-a dobit ćete informacije o trenutnom položaju. Program na tabletu sada pokazuje u kojoj se zoni parcele nalazi traktor i u kojoj će zoni nakon toga biti. Menjanjem brzine zajedno sa aplikacijom, možete regulisati stopu unošenja đubriva.

 

Aplikacija je povezana sa mapama biomase:

Mape biomase ili mape zone parcele učitane su na tablet. GPS funkcija Vam omogućava da pronađete detaljnije analize na mapama na Vašim parcela radi detaljnije analize. Ovo pojednostavljuje i optimizira prolazak do parcele.