Ochrana osobních údajů

Tyto webové stránky poskytuje společnost Kleffmann Digital RS GmbH, Mühlenstr. 3+5, 59348 Lüdinghausen. Tímto prohlášením o ochraně údajů společnost Kleffmann Digital RS GmbH poskytuje komplexní informace o tom, jak nakládá s osobními údaji návštěvníků těchto stránek. Právní základ ochrany údajů lze nalézt v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Kromě těchto předpisů o ochraně osobních údajů naleznete obecné prohlášení o ochraně osobních dat společnosti Kleffmann Digital RS GmbH na adrese

https://www.kleffmann.com/cs/soukrom

 

1. Rozsah rámce ochrany údajů a odpovědný orgán

Subjekt odpovědný za shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů (dále jen "zpracování údajů") v souvislosti s návštěvou a používáním těchto webových stránek, tedy Správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je

Kleffmann Digital RS GmbH
Mühlenstr. 3+5
59348 Lüdinghausen
Tel. +49 2591 96801 50

info@kleffmann.digital

 

2. Sběr, zpracování a použití osobních údajů

a) Webové stránky

Při návštěvě webových stránek www.mydataplant.com odesílá prohlížeč použitý ve Vašem zařízení automaticky informace na server našich webových stránek. Tyto informace jsou dočasně uloženy v záznamu aktivit, tzv. log souboru. Následující informace se zaznamenávají a ukládají, dokud nejsou automaticky smazány:

 • IP adresa příslušného zařízení,
 • datum a čas Vaší návštěvy,
 • název a URL adresa navštěvovaných stránek,
 • webová stránka, ze které je návštěva uskutečněna,
 • použitý prohlížeč a operační systém, včetně názvu Vašeho poskytovatele internetu.

Tyto údaje jsou zaznamenávány pro následující účely:

 • zajištění stabilního připojení k těmto webovým stránkám,
 • zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • hodnocení zabezpečení a stability systému, stejně tak
 • ostatní administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je první věta čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem na zpracování údajů vyplývá z výše uvedených účelů. Za žádných okolností nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvodit závěry o Vaší osobě. Navíc používáme soubory cookie a analytické služby při návštěvě našich webových stránek. Podrobnější vysvětlení naleznete ve 4. a 5. kapitole tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

b) Kontaktní formulář

Máte-li jakékoli dotazy, nabízíme Vám možnost kontaktovat nás prostřednictvím formuláře uvedeného na těchto webových stránkách (https://www.mydataplant.com/cs/kontakty.html). Pro odeslání kontaktního formuláře je nutné zadat platnou e-mailovou adresu a Vaše jméno. Poskytnutí dalších informací je dobrovolné.

Údaje budou zpracovány podle první věty čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho i Vašeho oprávněného zájmu, za tím účelem, abychom Vám mohli odpovědět na Vaše dotazy, řešit Vaše připomínky a zlepšovat naše služby.

Další informace o Vašich právech a o tom, jak dlouho budou data uložena, naleznete v kapitolách 9, 10 a 12 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

c) Registrace do online Portálu My Data Plant

Portál My Data Plant je zcela nezávislý na webových stránkách My Data Plant a na webové stránce společnosti Kleffmann Digital RS GmbH. Nedochází k žádné výměně dat.

Když se poprvé registrujete do služby My Data Plant, požadujeme k dokončení procesu registrace Vaše úplné jméno, adresu, e-mailovou adresu a heslo podle Vašeho výběru (minimálně 8 znaků). Pro registraci používáme postup tzv. Double opt-in. Po registraci do Portálu My Data Plant obdržíte na zadanou e-mailovou adresu zprávu s žádostí o potvrzení registrace. V případě, že takto registraci nepotvrdíte, bude Vaše registrace automaticky smazána.

Vaše osobní údaje v portálu My Data Plant zpracováváme na základě smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, ať už písemně, ústně nebo jinak, za účelem poskytování služby portálu My Data Plant.

Další informace o Vašich právech týkajících se Vašich údajů naleznete v kapitolách 8 a 9 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Dobrovolně zadané údaje, například o Vašich pozemcích, plodině atd., jsou uloženy v naší databázi. Data jsou uložena výhradně v počítačovém systému fyzicky umístěném v Německu.

 

3. Poskytnutí osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám pro jiné účely, než které jsou uvedeny níže. Vaše osobní údaje předáme třetím stranám, pouze pokud:

 • jste dali svůj výslovný souhlas podle první věty čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
 • podle první věty čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je nutno prosadit, uplatnit nebo hájit právní nároky a není důvod předpokládat, že máte nadřazený zájem hodný ochrany při neoznámení Vašich údajů,
 • v případě, že je uložen zákonný požadavek v souladu s první větou čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a
 • je-li to právně přípustné a vyžaduje se podle první věty čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro zpracování smluvních vztahů s Vámi.

 

4. Cookies

Soubory cookie používáme na našich webových stránkách. Jedná se o malé soubory, které Váš prohlížeč při návštěvě našeho webu automaticky vytvoří a které jsou uloženy ve Vašem zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.). Cookies nepoškozují Vaše koncové zařízení, neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware.

Tento cookie soubor obsahuje informace, které závisí na použitém koncovém zařízení. To však neznamená, že získáváme údaje o Vaší identitě.

Na jedné straně využívání cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka pro Vás uzpůsobenější. Například používáme tzv. Session cookie, abychom věděli, že jste jednotlivé stránky našich webových stránek již navštívili. Po opuštění těchto webových stránek budou automaticky smazány. Kromě toho používáme dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem koncovém zařízení po určitou dobu, aby optimalizovaly uživatelsky přívětivé prostředí. Pokud znovu navštívíte naše webové stránky, abyste využili naše služby, automaticky tyto soubory zjistí, že jste tyto webové stránky již navštívili a jaká nastavení jste provedli, abyste je nemuseli provádět znovu. Na druhé straně používáme soubory cookie k zaznamenávání statistik o využívání našich webových stránek a jejich vyhodnocení za účelem optimalizace naší nabídky (více v kapitole 5). Tyto soubory cookie umožňují automaticky při Vaší opětovné návštěvě našich webových stránek rozpoznat, že jste tyto stránky již navštívili. Tyto soubory cookie jsou po určité době automaticky smazány. Údaje zpracovávané soubory cookie jsou pro výše uvedené účely vyžadovány k zajištění ochrany našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran podle první věty čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Většina prohlížečů automaticky akceptuje soubory cookie. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby nebyly ukládány žádné soubory cookie, pak budete informováni o jednotlivých cookies, tedy můžete v jednotlivých případech rozhodnout, zda souhlasíte či nesouhlasíte s jejich použitím. Chtěli bychom Vás však upozornit, že pokud jste zakázali používání cookies, může být funkčnost našich webových stránek v některých případech omezena.

 

5. Nástroje pro analýzy

a) Nástroje pro měření

Níže uvedená měřící opatření, která používáme, jsou prováděna na základě první věty čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tato opatření nám pomáhají se ujistit, že naše webové stránky jsou navrženy tak, aby splňovaly různé požadavky, a neustále se zlepšovaly.

Kromě toho používáme měřící opatření pro zaznamenávání statistik o využívání našich webových stránek a vyhodnocujeme je za účelem optimalizace naší nabídky. Tyto zájmy je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného ustanovení. Příslušné účely zpracování dat a kategorie dat lze nalézt v odpovídajících nástrojích pro měření.

 

I) Google Analytics

Pro účely designu daného poptávkou a neustálé optimalizace našich stránek používáme službu Google Analytics, webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc. (https://www.google.cz/intl/cs/about/) (1600 amfiteátr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dále jen "Google"). V tomto kontextu se vytvoří pseudonymizované uživatelské profily a používají se soubory cookie (viz kapitola 4). Informace o Vašem používání těchto webových stránek generované souborem cookie, tedy:

 • typ prohlížeče / verze,
 • použitý operační systém,
 • odkazující adresa URL (dříve navštívená stránka),
 • název hostitele přístupového počítače (IP adresa),
 • čas požadavku serveru,

jsou odeslány na server Google v USA a tam také uloženy. Tyto informace jsou potřebné k vyhodnocení využití webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webové stránky a internetu pro účely průzkumu trhu a vytvoření těchto internetových stránek v souladu s požadavky. Tyto informace mohou být rovněž poskytnuty třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo jestliže třetí strany zpracují tato data jménem společnosti. Za žádných okolností nebude Vaše IP adresa sloučena s jinými daty od společnosti Google. IP adresy jsou anonymizovány, takže identifikace není možná (IP maskování). Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení prohlížeče, nicméně upozorňujeme, že pokud to uděláte, možná nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu.

Můžete také zabránit shromažďování dat vygenerovaných souborem cookie a souvisejících s používáním webu (včetně Vaší IP adresy) a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče (https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs).

Alternativně k doplňku prohlížeče, zvláště pro prohlížeče v mobilních zařízeních, můžete také zabránit tomu, aby služba Google Analytics shromažďovala data kliknutím na tento odkaz. Tzv. Opt-out cookie soubor je nastaven tak, aby zabránil budoucímu shromažďování dat při návštěvě tohoto webu. Tzv. Opt-out cookie soubor je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a je uložen ve Vašem zařízení.

Pokud vymažete soubory cookie v tomto prohlížeči, musíte znovu nastavit tzv. Opt-out cookie soubor. Další informace o ochraně dat v souvislosti se službou Google Analytics naleznete v Nápovědě Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs).

 

II) Měření konverzí Google Adwords

K vyhodnocení a zaznamenávání statistik o využívání našich webových stránek používáme také nástroj Měření konverzí Google, abychom pro Vás optimalizovali naše webové stránky. Google Adwords nastaví soubor cookie (viz kapitola 4) v počítači, pokud jste se dostali na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google. Tyto soubory cookie vyprší po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky, které jsou součástí webových stránek zákazníka AdWords a soubor cookie dosud nevypršel, společnost Google a zákazník služby AdWords mohou zjistit, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webů zákazníků služby Adwords. Informace shromážděné pomocí konverzačního souboru cookie se používají ke generování statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci služby Adwords vidí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu, a byli přesměrováni na stránku, která je disponuje štítkem sledování konverzí. Nicméně neobdrží žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly.

Pokud se nechcete účastnit procesu tohoto měření, můžete také odmítnout nastavení požadovaného souboru cookie - například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie. Cookies můžete také deaktivovat pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény "www.googleadservices.com". Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google pro sledování konverzí naleznete na (https://services.google.com/sitestats/cs.html).

 

6. Zásuvné moduly sociálních sítí

V souladu s první větou čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR používáme na našich webových stránkách zásuvné moduly sociálních sítí Facebook, Instagram a Youtube. Podkladový reklamní účel musí být považován za oprávněný zájem ve smyslu GDPR. Odpovědnost za provoz odpovídající požadavkům na ochranu dat musí být zaručena příslušným poskytovatelem.

 

a) Facebook

Naše webové stránky používají zásuvné moduly sociální sítě Facebook k přizpůsobení jejich použití. Pro tento účel používáme tlačítko "LIKE" nebo "PART". Jedná se o nabídku společnosti Facebook. Při přístupu na takovou stránku našeho webu, která obsahuje zmíněný zásuvný modul, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se Facebook servery. Obsah zásuvného modulu je přenášen přímo z Facebooku do Vašeho prohlížeče a integrován do webových stránek.

Integrací zásuvných modulů společnost Facebook obdrží informaci, že Váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte účet ve službě Facebook nebo právě nejste ve službě Facebook přihlášení. Tyto informace (včetně Vaší IP adresy) jsou odesílány přímo z Vašeho prohlížeče na server Facebook v USA, kde jsou také uloženy.

Pokud jste přihlášeni ke službě Facebook, může si společnost Facebook přímo spojit Vaši návštěvu našich webových stránek s Vaším Facebook účtem. Pokud použijete zmíněné zásuvné moduly, například stisknutím tlačítka "LIKE" nebo "PART", jsou odpovídající informace také odesílány přímo na Facebook server, kde jsou také uloženy. Zmíněné informace jsou také zveřejněny na Facebooku a zobrazeny Vašim přátelům z Facebooku. Společnost Facebook může tyto informace používat pro účely reklamy, průzkumu trhu a poptávkového návrhu stránek Facebooku. Facebook vytváří pro tento účel užívací, zájmové a vztahové profily, aby například vyhodnotil Vaše používání našich webových stránek s ohledem na reklamu zobrazenou na Facebooku, aby informoval ostatní uživatele Facebooku o Vašich aktivitách na našich webových stránkách a poskytoval další služby spojené s užíváním Facebooku. Pokud nechcete, aby společnost Facebook spojovala informace shromážděné prostřednictvím našeho webu s Vaším Facebook účtem, musíte se před tím, než navštívíte naše webové stránky, odhlásit z Facebooku.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a využívání údajů společností Facebook, jakož i Vaše práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí naleznete v informacích služby Facebook, které pojednávají o ochraně údajů (http://www.facebook.com/about/privacy/).

 

b) Instagram

Naše webové stránky také používají tzv. "sociální zásuvné moduly" (dále jen "zásuvné moduly") od společnosti Instagram, provozované společností Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen "Instagram").

Zásuvné moduly jsou označeny logem Instagram, například ve formě "kamery Instagram".

Při přístupu na takovou stránku našeho webu, která obsahuje zmíněný zásuvný modul, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Instagram. Instagram přenese obsah zásuvného modulu přímo do Vašeho prohlížeče a integruje ho do webové stránky. Tato integrace informuje společnost Instagram, že Váš prohlížeč navštívil odpovídající stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte profil Instagram nebo momentálně nejste přihlášeni do služby Instagram.

Tyto informace (včetně Vaší IP adresy) jsou odesílány přímo z Vašeho prohlížeče na server Instagram v USA, kde jsou také uloženy. Pokud jste přihlášeni do služby Instagram, společnost Instagram si může okamžitě spojit Vaši návštěvu našich webových stránek s Vaším Instagram účtem. Pokud použijete zmíněné zásuvné moduly, například stisknutím tlačítka "Instagram", jsou tyto informace odesílány přímo na server Instagram, kde jsou také uloženy. Zmíněné informace jsou také zveřejněny na Vašem Instagram účtu a zobrazeny uživatelům ve Vašich kontaktech.

Pokud nechcete, aby si společnost Instagram spojila informace shromážděné prostřednictvím našeho webu přímo s Vaším Instagram účtem, musíte se před tím, než navštívíte naše webové stránky, odhlásit z aplikace Instagram.

Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388).

 

7. Vložená YouTube videa

Na některých našich webových stránkách vkládáme YouTube videa. Provozovatel takového zásuvného modulu je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte stránku se zásuvným modulem YouTube, vytvoří se spojení se servery Youtube. Společnost Youtube tak bude informována, které stránky navštívíte. Pokud jste přihlášeni k účtu Youtube, může si s Vámi společnost Youtube spojit Váš způsob prohlížení internetu. Můžete tomu předejít odhlášením se z účtu YouTube před návštěvou našich webových stránek.

Pokud je spuštěno video YouTube, poskytovatel používá soubory cookie, které shromažďují informace o chování uživatele. Pokud jste pro službu Google Ad deaktivovali ukládání souborů cookie, nebudete muset očekávat žádné cookies při prohlížení YouTube videí. Youtube také ukládá neosobní informace o použití do jiných souborů cookie. Chcete-li tomu zabránit, musíte ve Vašem internetovém prohlížeči zablokovat ukládání souborů cookie.

Další informace o ochraně dat na "Youtube" naleznete v prohlášení o ochraně údajů poskytovatele na adrese: https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/

 

8. Práva dotčené osoby

Máte právo:

 • požádat o informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s článkem 15 GDPR. Zejména můžete požádat o informace týkající se účelu zpracování, kategorie osobních údajů, kategorií příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny Vaše údaje, plánované době uložení údajů, existence práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo námitky, existence práva na odvolání, původu Vašich údajů, pokud tyto údaje nebyly shromážděny přímo naší společností, a existence automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplných informací o jejich podrobnostech;
 • okamžitě požádat o opravu nesprávných nebo úplných osobních údajů uložených naší společností v souladu s článkem 16 GDPR;
 • požádat o vymazání Vašich osobních údajů, které jsme uložili v souladu s článkem 17 GDPR, pokud není zpracování nezbytné pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací, splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo uplatnění, vykonání či hájení právních nároků;
 • v souladu s článkem 18 GDPR omezit zpracování Vašich osobních údajů, pokud zpochybňujete správnost údajů, je-li zpracování nezákonné, ale odmítnete je smazat a údaje již nepotřebujeme, a pokud potřebujete uplatnit nebo hájit právní nároky nebo pokud jste podal námitku ke zpracování v souladu s článkem 21 GDPR;
 • obdržet v souladu s článkem 20 GDPR Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátu, nebo požádat o předání jiné odpovědné osobě;
 • kdykoli odvolat Váš souhlas, který jste nám poskytli podle článku 7 a 3 GDPR. V důsledku toho již v budoucnu nemůžeme pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu a
 • podat stížnost orgánu dozoru podle článku 77 GDPR. Zpravidla se můžete obrátit na orgán dozoru v místě svého obvyklého bydliště nebo na pracovišti nebo v sídle naší společnosti.

 

9. Právo na námitku

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle první věty čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR, pokud pro to existují důvody, které vyvstávají z Vaší zvláštní situace, nebo je namířena námitka proti přímému inzerování. Dále máte obecné právo na námitku, kterou vznesete přímo k nám bez uvedení zvláštní situace. Pokud chcete uplatnit své právo na zrušení nebo námitku, stačí poslat e-mail na adresu dataprotection@kleffmann.digital.

 

10. Informační bezpečnost

Používáme nejběžnější SSL (Secure Socket Layer) metodu, spolu s nejvyšší úrovní šifrování, kterou Vás prohlížeč podporuje. Obvykle se jedná o 256 bitové šifrování. Pokud Váš prohlížeč 256 bitové šifrování nepodporuje, používáme místo toho 128 bitovou v3 technologii. Pokud je daná stránka našeho webu odesílána v šifrované podobě, je označena zavřeným zobrazením symbolu klíče nebo zámku v dolním stavovém řádku prohlížeče.

Používáme také vhodné technické a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich dat před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

 

11. Doba, po kterou jsou údaje ukládány

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu nezbytnou k plnění účelu zpracování nebo po dobu a v rozsahu požadovaném zákonem k zpracování a / nebo ukládání těchto údajů.

Nemá-li již dále zpracování účel a zákonná povinnost uchovávat údaje vyprší, budeme pravidelně vymazávat data nebo omezovat zpracování takových dat v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

12. Kontakt pro informace týkajících se soukromí

V případě otázek týkajících se shromažďování, zpracování nebo používání osobních údajů, informací nebo oprav, bloků nebo vymazání údajů, jakož i zrušení daných souhlasů může dotyčná osoba kontaktovat tyto kontaktní osoby:

 

Doris Lütke Brochtrup
Mühlenstr. 3+5
59348 Lüdinghausen
Germany

Phone: +49 2591 96801 30
dataprotection@kleffmann.digital

 

13. Stav a změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je platné od května 2018.

Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a výše zmíněným nabídkám nebo v důsledku změn právních nebo úředních požadavků může být nutné změnit toto prohlášení o ochraně údajů. Přístup k aktuálnímu prohlášení o ochraně dat můžete kdykoli získat na webové stránce https://www.mydataplant.com/cs/ochrana-osobnich-udaju.html

 

Zdroje

Výňatky z prohlášení o ochraně údajů byly vytvořeny pomocí generátoru prohlášení o ochraně dat společnosti activeMind AG.