Izjava o odricanju odgovornosti

1. Sadržaj ove internet stranice
Sadržaj ove internet stranice kreiran je sa najvećom pažnjom. Međutim, Kleffmann Digital RS GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za trenutnu validnost, tačnost, potpunost ili kvalitet pruženih informacija. Zahtevi odgovornosti protiv Kleffmann Digital RS GmbH koji se odnose na materijalnu ili nematerijalnu štetu prouzrokovanu upotrebom ili ne korišćenjem pruženih informacija ili upotrebom netačnih ili nepotpunih podataka u pravilu su isključeni, pod uslovom da se namerna ili gruba nepažnja ne mogu dokazati kao deo kompanije Kleffmann Digital RS GmbH.

ASve ponude su podložne promenama i nisu obavezujuće. Kleffmann Digital RS GmbH izričito zadržava pravo izmene, dopune ili brisanja delova stranica ili celokupne ponude bez prethodne najave ili privremeno ili trajno prekidanje sa objavljivanjem.
 
2. Reference i linkovi
Kleffmann Digital RS GmbH nije odgovoran za bilo koji sadržaj povezan ili naveden sa njegovih stranica - osim ako Kleffmann Digital RS GmbH nema potpuno znanje o ilegalnim sadržajima i ne bi mogao sprečiti posetioce ove stranice da ih pregledaju.

Kleffmann Digital RS GmbH ovim izričito izjavljuje da u vreme kada su veze kreirane, na povezanim stranicama nije uočen nijedan ilegalni sadržaj. Kleffmann Digital RS GmbH nema uticaja na trenutni i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih stranica. Stoga se ovim izričito ograđuje od svih sadržaja svih povezanih stranica koje su izmenjene nakon što je veza stvorena. Ova se izjava odnosi na sve linkove i reference unutar vlastite internet stranice Kleffmann Digital RS GmbH, kao i na eksterne unose u knjige gostiju, forume za diskusije, direktorijume linkova, spiskove za slanje i sve druge oblike baza podataka koje je osnovao Kleffmann Digital RS GmbH, a kojima je moguć sadržaj pristupa eksternim pisanjem. Za nezakonite, netačne ili nepotpune sadržaje, posebno za štetu nastalu upotrebom ili nekorišćenjem podataka predstavljenih na ovaj način, odgovoran je samo dobavljač stranice na koju se odnosi, a ne osoba koja se preko linkova poziva samo na odgovarajuću publikaciju.
 
3. Međunarodni korisnici
Ovom internet stranicom upravlja, održava i kontroliše kompanija Kleffmann Digital RS GmbH iz Ludinghausena, Nemačka. Namenjen je za međunarodnu upotrebu. Kleffmann Digital RS GmbH ne garantuje da su informacije predstavljene na ovoj internet stranici tačne širom sveta.
 
4. Zakon o autorskim pravima i zaštitnim znakovima
Kleffmann Digital RS GmbH nastoji da se pridržava autorskog prava na slike, grafike, zvučna dokumenata, video sekvence i tekstove koji se koriste u svim publikacijama, da koristi slike, grafiku, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove kreirane u kompaniji Kleffmann Digital RS GmbH ili da upotrebi licence - besplatnu grafiku, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove.

Svi brendovi i zaštitni znakovi navedeni na internet lokaciji i eventualno zaštićeni od strane trećih lica podležu neograničenim odredbama odgovarajućeg važećeg zakona o zaštitnim znakovima i vlasničkim pravima relevantnih registrovanih vlasnika. Samo spominjanje žigova ne znači da one nisu zaštićene pravima trećih lica!

Autorska prava za objavljene sadržaje kreirane od strane kompanije Kleffmann Digital RS GmbH ostaju isključivo na kompaniji Kleffmann Digital RS GmbH. Dupliranje ili upotreba sadržaja kao što su dijagrami, zvukovi ili tekstovi u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama nije dozvoljeno bez saglasnosti kompanije Kleffmann Digital RS GmbH.

 

5. Privatnost podataka
Ako je data mogućnost unošenja ličnih ili poslovnih podataka (e-pošte, ime, adrese), unos tih podataka vrši se dobrovoljno. Upotreba objavljenih poštanskih adresa, brojeva telefona ili faksa i adresa e-pošte u marketinške svrhe je zabranjena. Prestupnici koji šalju neželjene poruke biće kažnjeni. Izričito zadržavamo pravo da preduzmemo zakonske mere protiv pošiljalaca takozvane neželjene pošte koji krše ovu zabranu.

Više informacija o  privatnosti podataka. 

 

6. Pravna valjanost ovog Izricanja odgovornosti
Ovo odricanje od odgovornosti treba smatrati delom internetske publikacije sa koje ste upućeni. Ako odeljci ili pojedinačni uslovi ove izjave nisu zakoniti ili tačni, njihov sadržaj i validnost nije ovim pogođena.