Privatnost podataka

Ovu internet stranicu Vam omgućava Kleffmann Digital RS GmbH, Muehlenstr. 3+5, 59348 Ludinghausen. Ovom izjavom o privatnosti podataka Kleffmann Digital RS GmbH pruža sveobuhvatne informacije o načinu rukovanja ličnim podacima posetilaca ove internet stranice. Pravni osnov zaštite podataka može se naći u Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR). Pored ovih propisa o zaštiti podataka, opštu izjavu o privatnosti podataka kompanije Kleffmann Digital RS GmbH naći ćete i na https://www.kleffmann.com/en/privacy.

 

1.Obim okvira privatnosti podataka i odgovornosti

Odgovorni za prikupljanje, obradu i upotrebu ličnih podataka (u daljem tekstu: upotreba podataka) u vezi sa posetom i upotrebom ove internet stranice u smislu zakona o zaštiti podataka su:

Kleffmann Digital RS GmbH
Mühlenstr. 3+5
59348 Lüdinghausen
Tel. +49 2591 96801 50

info@kleffmann.digital

 

2. Prikupljanje, čuvanje i upotreba podataka

a) Internet sajt

Kada posećujete internet lokaciju www.mydataplant.com, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju automatski šalje informacije našem serveru. Ove informacije se privremeno čuvaju u takozvanoj datoteci dnevnika. Sledeće informacije se beleže i čuvaju dok se automatski ne obrišu:

 • IP adresa računara koji zahteva,
 • Datum i vreme pristupa,
 • Ime i URL pristupnih podataka,
 • Internet lokacija sa koje se vrši pristup (preporučujući URL)
 • Koristi se pretraživač i operativni sistem Vašeg uređaja kao i ime Vašeg provajdera

Spomenute podatke obrađujemo u sledeće svrhe:

 • Obezbeđivanje stabilne veze internet stranice,
 • Osiguravanje jednostavnog korišćenja naše internet stranice,
 • Procena sigurnosti i stabilnosti sistema kao i
 • za druge administrativne svrhe.

Pravni osnov za obradu podataka je prva rečenica člana 6 (1) (f) GDPR. Naš legitimni interes za prikupljanje podataka proizilazi iz gore navedenih ciljeva. Ni pod kojim uslovima ne koristimo prikupljene podatke u svrhu donošenja zaključaka o Vama lično. Pored toga, koristimo kolačiće i usluge analize kada posetite našu internet stranicu. Detaljnija objašnjenja ćete naći u odeljcima 4 i 5 ove izjave o privatnosti podataka.

 

c) Registrovanje na Internet portalu My Data Plant

Portal My Data Plant potpuno je nezavisna internet platforma od internet stranice My Data Plant kao i internet stranice Kleffmann Digital RS. Između njih se ne vrši razmena podataka.

Kada se prvi put registrujete za My Data Plant, tražimo Vaše puno ime, adresu, Vašu e-mail adresu i lozinku po Vašem izboru da biste dovršili proces registracije. Za registraciju koristimo takozvani postupak dvostrukog odabira. Nakon registracije na internet lokaciji, na e-mail adresu koju ste naveli dobićete poruku sa zahtevom da potvrdite registraciju. U slučaju nepotvrđivanja registracije će se automatski izbrisati.

U našoj bazi podataka čuvaju se Vaši dobrovoljni unosi, na primer o Vašim parcelama, Vašim usevima itd. Podaci se čuvaju isključivo u računarskom sistemu koji se fizički nalazi u Nemačkoj.

3. Otkrivanje podataka

Vaši lični podaci neće biti prosleđeni trećim licima u svrhe drugačije od dole navedenih. Vaše lične podatke ćemo proslediti trećim licima samo:

 • ako ste dali Vašu izričitu saglasnost prvoj rečenici koja je u skladu sa članom (6) (1) (a) GDPR,
 • u slučaju da je objavljivanje prema članu 6 (1) (1) (f) GDPR je neophodno za utvrđivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva i nema razloga za pretpostavku da imate prevladavajući interes vredan zaštite da ne otkrijete svoje podatke ,
 • u slučaju da je za objavljivanje propisana zakonska obaveza u skladu sa članom 6 (1) (c), prva rečenica GDPR,
 • ako je zakonski dozvoljeno i zahtevano članom (6) (1) (b), prvom rečenicom, za obradu ugovornih odnosa sa vama.

Procese plaćanja koji se vrše putem Internet portala My Data Plant obrađuje provajder servisa „Amazon Paiments“. To znači da Amazon Paiments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis - 2338 Luksemburg, („Amazon Paiments“) dobija sve podatke u vezi sa plaćanjem za obradu platne transakcije. Amazon Paiments te podatke obrađuje isključivo u ime kompanije Kleffmann Digital RS GmbH i ne koristi ih u sopstvene svrhe. Prenos podataka o plaćanju je šifriran SSL-om.

 

4. Kolačići

Na našoj stranici koristimo kolačiće. Ovo su male datoteke koje Vaš pretraživač automatski kreira i koji se čuvaju na Vašem uređaju (laptopu, tabletu, pametnom telefonu itd.) kada posetite našu internet stranicu. Kolačići ne oštećuju Vaš uređaj, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere.

Ovaj kolačić sadrži informacije koje zavise od krajnje korišćenog uređaja. Međutim, to ne znači da stičemo saznanja o Vašem identitetu.

S jedne strane, upotreba kolačića služi da Vam upotreba naše usluge bude prijatnija. Na primer, koristimo takozvane sesijske kolačiće da bismo prepoznali da ste već posetili pojedine lokacije naše internet stranice. Oni će se automatski izbrisati nakon napuštanja naše stranice. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se čuvaju na Vašem krajnjem uređaju određeno vreme kako bi se optimizirala prilagođenost korisnicima. Ako ponovo posetite našu stranicu da biste koristili naše usluge, ona će automatski prepoznati da ste već bili s nama i koje ste unose i podešavanja uneli da ne biste morali da ih unosite ponovo. S druge strane, koristimo kolačiće za snimanje statistike o korišćenju naše internet stranice i za njihovo procenjivanje u svrhu optimizacije naše ponude (videti odeljak 5). Ovi kolačići nam omogućavaju da automatski prepoznamo kada se vratite na našu stranicu da ste već bili s nama. Ovi kolačići se automatski brišu nakon određenog vremenskog perioda. Podaci obrađeni kolačićima potrebni su za gore navedene svrhe u cilju zaštite naših legitimnih interesa i interesa trećih lica u skladu sa članom (6) (1) (f), prva rečenica GDPR.

Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Možete postaviti svoj pretraživač tako da se ne čuvaju nikakvi kolačići ili tako da ćete biti obavešteni o pojedinačnim kolačićima i stoga u pojedinačnim slučajevima možete odlučiti da li želite da pristanete na njihovu upotrebu. Međutim, želimo istaći da u pojedinim slučajevima funkcionalnost naših internet stranica može biti ograničena ako ste onemogućili upotrebu kolačića.

 

5. Alatke za analizu

a) Alati za praćenje

Mere praćenja koje su navedene u nastavku i koje smo koristili primenjuju se na osnovu člana (6) (1) (f) GDPR, prve rečenice. Korišćenim merama praćenja, želimo da osiguramo da je naša internet lokacija dizajnirana da ispunjava zahteve i da se neprestano unapređuje.

Pored toga, koristimo mere praćenja za evidentiranje statistike o korišćenju naše internet stranice i za njihovo ocenjivanje u svrhu optimizacije naše ponude. Ovi interesi se smatraju legitimnim u smislu gore pomenute odredbe. Odgovarajući podaci za obradu i kategorije podataka se mogu naći u odgovarajućim alatima za praćenje.

 

i) Google analitika

U svrhu dizajna orijentisanog na potražnju i stalne optimizacije naših stranica, koristimo Google Analitics, uslugu internet analize koju pruža Google Inc. ((https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; u daljem tekstu „Google“). U tom kontekstu kreiraju se pseudonimizirani korisnički profili i koriste se kolačići (vidi odeljak 4). Informacije koje kolačić generiše o Vašoj upotrebi ove internet stranice, kao što su

 • Tip / verzija pretraživača,
 • operativni sistem koji se koristi,
 • URL preporuke (prethodno posećena stranica),
 • Ime domaćina računara koji pristupa (IP adresa),
 • Vreme zahteva servera,

se prebacuju na Google server u SAD-u i tamo se čuvaju. Informacije su potrebne za procenu upotrebe internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima internet stranice i za pružanje drugih usluga u vezi sa korišćenjem internet stranice i za potrebe istraživanja tržišta i dizajna ovih Internet stranica u skladu sa zahtevima. Ove informacije se takođe mogu preneti trećim licima ako se to zahteva zakonom ili ako treća lica ove podatke obrađuju u ime kompanije. Ni pod kojim uslovima se Vaša IP adresa neće spojiti sa ostalim Google podacima. IP adrese su anonimne tako da identifikacija nije moguća (maskiranje IP adrese). Možete odbiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih postavki na Vašem pretraživaču, ali imajte na umu da ako to učinite možda nećete moći da koristite potpunu funkcionalnost ove internet stranice.

Takođe možete sprečiti prikupljanje podataka generisanih kolačićima i povezanih sa Vašim korišćenjem internet stranice (uključujući vašu IP adresu) i obradu ovih podataka od strane Google-a preuzimanjem i instaliranjem dodatka za Vaš pretraživač (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Pored toga, dodatak pretraživaču, posebno za pretraživače na mobilnim uređajima, Google Analytics možete sprečiti da prikuplja podatke klikom na ovu vezu. Kolačić za isključivanje postavljen je tako da spreči buduće prikupljanje podataka kada posetite ovu internet lokaciju. Kolačić za isključivanje važi samo u ovom pretraživaču i samo za našu internet lokaciju i čuva se na Vašem uređaju.

Ako izbrišete kolačiće u ovom pretraživaču, morate ponovo postaviti kolačić za odustajanje. Dodatne informacije o zaštiti podataka u vezi sa Google analitikom možete pronaći u pomoći za Google analitiku (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en). 

 

ii) Google Adwords praćenje konverzija

Takođe koristimo Google praćenje konverzija za procenu i beleženje statistika o upotrebi naše internet stranice u svrhu optimizacije za Vas. Google Adwords će na Vaš računar postaviti kolačić (vidi odeljak 4) ako ste pristupili našoj internet lokaciji putem Google oglasa. Ovi kolačići ističu nakon 30 dana i ne koriste se za ličnu identifikaciju. Ako korisnik poseti određene stranice internet lokacije klijenta Adwords i kolačić još uvek nije istekao, Google i kupac mogu prepoznati da je korisnik kliknuo na oglas i da je preusmeren na ovu stranicu.

Svaki klijent Adwords-a dobija drugačiji kolačić. Zbog toga se kolačići ne mogu pratiti preko internet lokacije Adwords korisnika. Informacije prikupljene pomoću kolačića za konverziju koriste se za generisanje statistike konverzija za Adwords kupce koji su se odlučili za praćenje konverzija. Korisnici Adwords-a vide ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i bili preusmereni na stranicu sa oznakom za praćenje konverzije. Međutim, oni neće primati nikakve informacije koje lično identifikuju korisnike.

Ako ne želite da učestvujete u procesu praćenja, takođe možete da odbacite podešavanje kolačića potrebnog za to - na primer, pomoću postavke pretraživača koja generalno deaktivira automatsko podešavanje kolačića. Takođe možete deaktivirati kolačiće za praćenje konverzija tako što ćete postaviti pretraživač da blokira kolačiće iz domena "www.googleadservices.com". Google-ovu politiku privatnosti za praćenje konverzija možete pronaći ovde (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

6. Dodaci za društvene medije

Koristimo dodatke za drštvene mreže Facebook, Xing i LinkedIn na osnovu člana 6 (1) (1) (f) GDPR-a. Osnovna svrha oglašavanja jeste deklarisanje legitimnog interesa u smislu GDPR-a. Odgovornost za rad u skladu sa zaštitom podataka treba da garantuje odgovarajući provajder.

a) Facebook

Naša internet lokacija koristi dodatke za društvene mreže sa Facebook-a da bi prilagodio njegovu upotrebu. U tu svrhu koristimo dugme "LIKE" ili "PART". Ovo je ponuda sa Facebook-a. Kada pristupite našoj internet stranici koja sadrži takav dodatak, pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa Facebook serverima. Sadržaj dodatka se direktno prenosi sa Facebook-a na Vaš pretraživač i integriše u internet lokaciju.

Integrisanjem dodataka Facebook dobija informacije da je Vaš pretraživač pristupio našoj odgovarajućoj internet stranici, čak i ako nemate Facebook nalog ili trenutno niste prijavljeni na njega. Ove informacije (uključujući vašu IP adresu) prenose se direktno sa Vašeg pretraživača na Facebook server u SAD i tamo se čuvaju.

Ako ste prijavljeni na Facebook-u, on Vas može direktno povezati sa našom internet stranicom koristeći Vaš Facebook nalog. Ako komunicirate s dodacima, na primer pritiskom na dugme "LIKE" ili "PART", odgovarajuće informacije se takođe prenose direktno na Facebook server i tamo se čuvaju. Informacije se takođe objavljuju na Facebook-u i prikazuju vašim Facebook prijateljima. Facebook može koristiti ove informacije u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i dizajna Facebook stranica orijentisanih na potražnju. Facebook u tu svrhu stvara profile upotrebe, interesovanja i odnosa, npr. procenjuje Vašu upotrebu naše internet stranice u pogledu reklama koje su Vam prikazane na Facebook-u, obaveštava ostale korisnike Facebook-a o Vašim aktivnostima na našoj internet lokaciji i pružita druge usluge povezane sa korišćenjem Facebook-a. Ako ne želite da Facebook informacije prikupljene preko naše internet stranice povezuje sa Vašim Facebook nalogom, morate se odjaviti sa Facebook-a pre nego što posetite našu internet stranicu.

Svrha i opseg prikupljanja podataka i njihova dalja obrada i upotreba od strane Facebook-a, kao i Vaša prava i mogućnosti postavljanja zaštite Vaše privatnosti, mogu se naći u podacima o zaštiti podataka (https://www.facebook.com/about/privacy/) of Facebook. 

 

b) Instagram

Naša internet stranica takođe koristi takozvane Social Plugins („dodatke“) sa Instagrama, kojima upravlja Instagram LLC, 1601 Villov Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Dodaci su obeleženi Instagram logotipom, na primer u obliku „Instagram kamere“.

Kada pristupite našoj internet stranici koja sadrži takav dodatak, vaš pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa Instagram-ovim serverima. Instagram prenosi sadržaj dodatka direktno u Vaš pretraživač i integriše ga u stranicu. Ova integracija obaveštava Instagram da je Vaš pretraživač pozvao odgovarajuću internet stranicu, čak i ako nemate Instagram profil ili trenutno niste prijavljeni na Instagram.

Ove informacije (uključujući vašu IP adresu) prenose se direktno sa Vašeg pretraživača na Instagram server u Americi i tamo se čuvaju. Ako ste prijavljeni na Instagram, Instagram može odmah da poveže Vašu posetu našoj internet stranici sa Vašim Instagram nalogom. Ako komunicirate sa dodacima, na primer pritiskom na dugme "Instagram", ove informacije se takođe prenose direktno na Instagram server i tamo se čuvaju. Informacije se takođe objavljuju na Vašem Instagram nalogu i prikazuju Vašim kontaktima.

Ako ne želite da Instagram podatke prikupljene preko naše internet stranice direktno povezuje sa Vašim Instagram nalogom, morate se odjaviti sa Instagram-a pre nego što posetite našu internet stranicu.

Više informacija potražite u Instagram-ovoj politici privatnosti na (https://help.instagram.com/155833707900388) za više informacija.

 

8. Ugrađeni YouTube video snimci

Na neke od naših internet stranica ugradili smo YouTube video snimke. Operator dodataka je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, SAD. Kada posetite stranicu sa YouTube dodatkom, uspostavlja se veza sa YouTube serverima. YouTube će biti obavešten koje stranice posećujete. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube nalog, YouTube vam može lično dodeliti pretragu. Ovo možete sprečiti tako što ćete se prethodno odjaviti sa Vašeg YouTube naloga.

Ako je pokrenut YouTube video, provajder koristi kolačiće koji prikupljaju informacije o ponašanju korisnika. Ako ste deaktivirali skladištenje kolačića za Google oglasni program, nećete morati da isčekujete takve kolačiće prilikom gledanja YouTube video snimaka. YouTube takođe skladišti informacije koje nisu lične upotrebom drugih kolačića. Ako želite da to sprečite, morate blokirati čuvanje kolačića u Vašem pretraživaču.

Dodatne informacije o zaštiti podataka na "Youtube" mogu se naći u deklaraciji o zaštiti podataka davaoca usluge na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

9.Prava korisnika

Vaša prava:

 • da zatražite podatke o Vašim ličnim podacima koje obrađujemo u skladu sa članom (15) GDPR. Konkretno, možete tražiti informacije o svrhama obrade, kategoriji ličnih podataka, kategorijama primalaca kojima su Vaši podaci bili ili će biti otkriveni, planiranom roku čuvanja, postojanju prava na ispravku, brisanje, ograničenje obrade ili prigovora, postojanje prava na žalbu, porekla Vaših podataka, ako ih mi nismo prikupili, i postojanja automatizovanog odlučivanja, uključujući profilisanje i, ako je primenljivo, značajne informacije o njihovim detaljima;
 • da odmah zatražite ispravku netačnih ili potpunih ličnih podataka koje čuvamo u skladu sa članom (16) GDPR;
 • da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka koje smo čuvali u skladu sa članom (17) GDPR, osim ako je obrada neophodna za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja, na ispunjenje zakonske obaveze, iz razloga javnog interesa ili na utvrđivanje , ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva;
 • u skladu sa članom (18) GDPR, da ograničite obradu Vaših ličnih podataka ako osporavate tačnost podataka, ako je obrada nezakonita, ali Vi odbijate da ih izbrišete i nama više nisu potrebni podaci, ali ako su Vam potrebni radi utvrđivanja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva ili ako ste uložili prigovor na obradu u skladu sa članom (21) GDPR;
 • Da preuzmete, u skladu sa članom (20) GDPR-a, Vaše lične podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, trenutnom i mašinsko čitljivom formatu ili da zatražite prenošenje drugoj odgovornoj osobi;
 • tda nam u bilo kom trenutku povučete svoj pristanak u skladu sa članom (7) (3) GDPR. Kao rezultat, više nam nije dozvoljeno da ubuduće obrađujemo podatke na osnovu ove saglasnosti i
 • da podnesimo žalbu nadzornom organu u skladu sa članom (77) GDPR. Po pravilu se možete obratiti nadzornom organu u svom uobičajenom mestu prebivališta ili radnom mestu ili u sedištu naše kompanije.

 

10. Pravo na prigovor

Ako se Vaši lični podaci obrađuju na osnovu legitimnih interesa u skladu sa članom (6) (1) (f) GDPR, prva rečenica, imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka u skladu sa članom (21) GDPR , pod uslovom da za to postoje razlozi koji proizilaze iz Vaše posebne situacije ili je usmeren prigovor protiv direktnog oglašavanja. U kasnijem slučaju imate opšte pravo na prigovor, koje implementiramo kod nas bez navođenja posebne situacije. Ako želite da iskoristite svoje pravo na opoziv ili prigovor, samo pošaljite mejl na adresu dataprotection@kleffmann.digital.

 

11. Bezbednost informacija

Mi koristimo najčešći SSL (Secure Socket Layer) metod u vezi sa najvišim nivoom šifriranja koji podržava Vaš pretraživač. Obično je to 256 bit enkripcija. Ako Vaš pregledač ne podržava 256-bitnu enkripciju, umesto toga koristimo 128-bitnu v3 tehnologiju. Da li se naša pojedinačna internet stranica prenosi u šifrovanom obliku, označava se zatvorenim prikazom ključa ili zaključavajućim simbolom u donjoj traci statusa pretraživača.

Takođe koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere bezbednosti da zaštitimo Vaše podatke od slučajnih ili namernih manipulacija, delimičnog ili potpunog gubitka, uništavanja ili neovlašćenog pristupa od strane trećih lica. Naše mere bezbednosti se kontinuirano poboljšavaju u skladu sa tehnološkim razvojem.

 

12. Period skladištenja podataka

Lične podatke obrađujemo i čuvamo samo toliko vremena koliko je potrebno da ispunimo svrhu obrade ili onoliko dugo koliko to zakon zahteva za obradu i/ili čuvanje takvih podataka.

Ako svrha obrade više nije data i zakonska obaveza zadržavanja podataka ističe, rutinski ćemo ih izbrisati ili ograničiti obradu podataka u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

 

13. Kontakt za informacije o privatnosti

U slučaju pitanja koja se tiču prikupljanja, obrade ili upotrebe ličnih podataka, informacija ili ispravki, blokiranja ili brisanja podataka, kao i opoziva danih saglasnosti, dotično lice može kontaktirati sledeću kontakt osobu:

 

Doris Lütke Brochtrup
Mühlenstr. 3+5
59348 Lüdinghausen
Germany

Phone: +49 2591 96801 30
dataprotection@kleffmann.digital

 

14. Stanje i promene ove Izjave o privatnosti podataka

Ova izjava o privatnosti podataka važi od maja 2018. godine.

Zbog daljeg razvoja naše internet stranice ili zbog promena u zakonskim ili zvaničnim zahtevima, možda će biti neophodno izmeniti ovu deklaraciju o zaštiti podataka. Trenutnoj deklaraciji o zaštiti podataka možete pristupiti i odštampati je u bilo kom trenutku na sledećoj internet lokaciji: https://www.kleffmann.com/de/datenschutz

 

Izvori

Izvodi iz deklaracije o zaštiti podataka kreirani su pomoću generatora data protection declaration generator of activeMind AG