Mape varijabilne primene za savršenu količinu setve

Optimizirajte prinose preciznim mapama varijabilne setve i mapama specifične gustine setve

 

Mape varijabilne setve i zona koje nudi My Data Plant:

My Data Plant omogućava korisniku da prepozna razlike u zonama tla i da u skladu s tim prilagodi gustinu setve. To sa sobom donosi ogromne prednosti: više homogenih kultura olakšava berbu i takođe poboljšava kvalitet žetve.

Prednosti mapa varijabilne setve:

  • Svojstva zemljišta, -mikrostruktura, -struktura i nFK (upotrebljivi kapacitet zemljišta), sadržaj humusa i kompaknost zemljišta prikazuju se u mapama.

  • Stopu setve prilagodite lokalnim razlikama zemljišta - od lakog peskovitog do teškog glinenog zemljišta.

  • Kombinujte svoje mape na portalu, na primer, sa Reichsbodenschatzung (nemački dobavljač mapa, nije zanimljiv za druge zemlje), EM 38 ili mapama prinosa.

  • Iskoristite potencijal svog zemljišta, stvorite više homogenih zaliha i povećajte svoje prinose.

  • Sejte precizno i prilagođeno zonama Vašeg zemljišta.

 

Ovako se kreira mapa varijabilne setve:

Najpre se kreiraju mape biomase koje prikazuju razvoj biljaka na parcelama u različitim fazama. Oni se automatski upoređuju sa slikama neobrađenih delova parcele kako bi se napravile mape zona zemljišta. Mape zona omogućavaju Vam da zaključite kakve karakteristike zemljišta ima Vaša parcela - da li je peščano, glineno, lagano ili teško tlo. Prilagođavanjem gustine setve na odgovarajuće zone Vi kreirate sopstvene mape setve na osnovu Vašeg iskustva i naših podataka. Pored Vašeg znanja o specifičnim oblastima i klasama zemljišta, izrađuju se i mape koje mogu pružiti preciznije informacije o različitim kvalitetima zemljišta.