Vaša individualna ponuda!

U dva jednostavna koraka izračunavate svoju pogodnu ponudu. Prvo izračunajte koliko hektara želite da pratite pomoću mape biomase. U drugom koraku izračunavate površinu po hektaru koju želite obrađivati koristeći mape varijabilne setve ili djubrenja. U svakom slučaju, mape biomase su preduslov za kreiranje mape varijabilne setve ili djubrenja.

Mape biomase

(Godišnja pretplata / hektara)

Mape biomase su preduslov za sve ostale module.

 

Ukupna površina € / ha
od 500 ha 4,00 €*
501 - 1.000 ha 3,30 €*
1.001 - 10.000 ha 2,70 €*
10.001 - 100.000 ha 2,20 €*
do 100.000 ha 2,00 €* 

 

 

+

Mape varijabilne setve

(Godišnja pretplata / hektara)

Mape biomase + 2,00 € / ha *

 

Mape varijabilnog đubrenja

(Godišnja pretplata / hektara)

Mape biomase + 2,00 € / ha *

 

 

* u € neto po hektaru i godini, u zavisnosti od ukupne površine portala. Godišnja pretplata se automatski završava.