Prywatność danych

 

Niniejsza strona została udostępniona przez spółkę Kleffmann Digital RS GmbH, Mühlenstr. 3+5, 59348 Lüdinghausen. Niniejsze oświadczenie o prywatności danych, opublikowane przez spółkę Kleffmann Digital RS GmbH, stanowi komplet informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających niniejszą stronę internetową. Podstawę prawną ochrony danych określa Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). Oprócz wspomnianych przepisów dotyczących ochrony danych, ogólne oświadczenie spółki Kleffmann Digital RS GmbH o ochronie danych znajduje się pod adresem https://www.kleffmann.com/en/privacy.

 

       1. Zakres ramowy prywatności danych i podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych (dalej: wykorzystanie danych) w związku z odwiedzinami na i wykorzystaniem niniejszej strony internetowej w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest 

Kleffmann Digital RS GmbH
Mühlenstr. 3+5
59348 Lüdinghausen
Tel. +49 2591 96801 50

info@kleffmann.digital

 

        2. Zbieranie, przechowywanie i wykorzystanie danych 

        2. a) Strona internetowa

W trakcie wizyty na stronie internetowej www.kleffmann.digital przeglądarka, z której korzysta Twoje urządzenie, automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Poniższe informacje są zapisywane i przechowywane, aż do momentu ich automatycznego usunięcia:

 • Adres IP komputera wysyłającego prośbę o informacje,
 • Data i godzina uzyskania dostępu,
 • Nazwa i adres URL danych, do których uzyskiwany jest dostęp:
 • Strona internetowa, z której uzyskiwany jest dostęp (odsyłający adres URL)
 • Używana przeglądarka oraz system operacyjny Twojego urządzenia, a także nazwa Twojego dostawcy Internetu.

 Powyższe dane będą przetwarzane przez nas dla następujących celów:

 • Zagwarantowanie stabilnego połączenia z stroną internetową,
 • Zagwarantowanie komfortu korzystania z strony internetowej,
 • Ocena bezpieczeństwa oraz stabilności systemu,
 • Inne cele administracyjne.

 Podstawą prawną przetwarzania danych jest pierwsze zdanie Artykułu 6 (1) (f) rozporządzenia RODO. Nasz uzasadniony interes w gromadzeniu danych wynika z powyższych celów. Pod żadnym pozorem nie wykorzystujemy zebranych danych dla potrzeb profilowania użytkowników. Dodatkowo, w trakcie Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie oraz usług analitycznych. Dalsze, bardziej szczegółowe informacje znajdują się w Punkcie 4 i 5 niniejszego oświadczenia o prywatności danych.

 

        2. b) Formularz kontaktowy

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapewniamy Ci możliwość skontaktowania się z nami za pomocą dostępnych na naszej stronie internetowej formularzy. Aby wysłać zapytanie, należy podać ważny adres e-mail oraz swoje imię. Pozostałe informacje można podać dobrowolnie.

Dane będą przetwarzane dla potrzeb kontaktu z nami, zgodnie z pierwszym zdaniem Artykułu (6) (1) (a) rozporządzenia RODO, zgodnie z Twoją dobrowolną zgodą. Dalsze informacje na temat przysługujących Ci praw oraz okresu przechowywania danych znajdują się w Punkcie 9, 10 i 12 niniejszego oświadczenia o prywatności danych.

 

        2. c) Rejestracja na portalu online My Data Plant

Portal My Data Plant jest całkowicie niezależny od strony My Data Plant oraz strony internetowej Kleffmann Digital RS. Wymiana danych nie ma miejsca.

Podczas pierwszej rejestracji na portalu My Data Plant, wymagane jest podanie imienia i nazwiska użytkownika, adresu i adresu e-mail, a także wybranego przez siebie hasła. Dla potrzeb rejestracji wykorzystujemy tzw. procedurę opt-in. Po rejestracji na stronie internetowej otrzymasz wiadomość na podany przez siebie adres e-mail, zawierającą prośbę o potwierdzenie rejestracji. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji, złożony przez Ciebie wniosek zostanie automatycznie usunięty.

Dalsze informacje na temat przysługujących Ci praw w zakresie Twoich danych znajdują się w Punkcie 8 i 9 niniejszego oświadczenia o prywatności danych.

Dobrowolnie podane dane, np. dotyczące obszaru pól, upraw itd. są przechowywane w naszej bazie danych. Dane są przechowywane wyłącznie na systemie komputerowym fizycznie zlokalizowanym w Niemczech. 

 

        3. Ujawnianie danych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim dla celów innych niż podane poniżej. Twoje dane przekazywać będziemy stronom trzecim tylko jeśli:

 • udzieliłeś wyraźnej zgody, zgodnie z pierwszym zdaniem Artykułu (6) (1) (a) rozporządzenia RODO,
 • ujawnienie, zgodnie z pierwszym zdaniem Artykułu (6) (1) (f) rozporządzenia RODO jest konieczne do zapewnienia, wykonania lub zabezpieczenia roszczeń prawnych i nie ma powodu, by przyjmować, że posiadasz nadrzędny, wymagający ochrony interes w nieujawnieniu swoich danych,
 • wydany zostaje ustawowy nakaz ujawnienia danych zgodnie z pierwszym zdaniem Artykułu (6) (1) (c) rozporządzenia RODO, oraz
 • jest to legalnie dopuszczalne i wymagane zgodnie z pierwszym zdaniem Artykułu (6) (1) (b) rozporządzenia RODO, dla potrzeb przetwarzania zawartych z Tobą stosunków umownych.

Transakcje płatności wykonywane przez portal online My Data Plant są przetwarzane przez dostawcę usług "Amazon Payments". Oznacza to, że Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis - 2338 Luksemburg, ("Amazon Payments") otrzymuje wszystkie związane z płatnościami dane dotyczące przetwarzania transakcji płatności. Amazon Payments przetwarza te dane wyłącznie w imieniu spółki Kleffmann Digital RS GmbH i nie wykorzystuje ich dla własnych celów. Transmisja danych płatności jest szyfrowana protokołem SSL.

 

        4. Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Są to niewielkie pliki automatycznie tworzone przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie, itd.), gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki cookie nie szkodzą Twojemu urządzeniu końcowemu, nie zawierają wirusów, Trojanów ani złośliwego oprogramowania.

Pliki cookie zawiera informacje zależne od wykorzystywanego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy wiedzę na temat Twojej tożsamości.

Z jednej strony pliki cookie zwiększają komfort korzystania z opracowanej przez nas dla Ciebie oferty. Przykładowo, korzystamy z tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby wiedzieć, że odwiedzałeś już poszczególne podstrony naszej strony internetowej. Te pliki cookie będą automatycznie kasowane po tym, jak opuścisz naszą stronę internetową. Dodatkowo, korzystamy również z tymczasowych plików cookie przechowywanych na Twoim urządzeniu końcowym przez określony czas i służących optymalizacji komfortu korzystania z naszej strony internetowej. Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową ponownie, rozpozna ona automatycznie, że odwiedzałeś ją już wcześniej oraz wykonane przez Ciebie wpisy i ustawienia, dzięki czemu nie będziesz musiał wykonywać ich ponownie. Z drugiej strony, korzystamy z plików cookie w celu rejestrowania statystyk użycia naszej strony internetowej i ich oceny z myślą o optymalizacji naszej oferty (patrz Punkt 5). Pliki cookie umożliwiają automatyczne rozpoznanie Cię podczas ponownej wizyty na naszej stronie internetowej. Te pliki cookie będą automatycznie kasowane po upływie określonego czasu. Przetwarzane przez pliki cookie dane są wymagane dla powyższych celów i służą ochronie naszych uzasadnionych interesów oraz uzasadnionych interesów stron trzecich, zgodnie z pierwszym zdaniem Artykułu (6) (1) (f) rozporządzenia RODO.

 Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by nie zapisywała plików cookie lub tak, by być informowanym o poszczególnych plikach cookie, co pozwoli Ci każdorazowo decydować, czy chcesz zgadzać się na ich użycie. Pragniemy jednak podkreślić, że w razie braku zgody na użycie plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być w poszczególnych wypadkach ograniczona.

 

        5. Narzędzia analityczne

       5. i) Narzędzia monitorujące

Wymienione poniżej i wykorzystywane przez nas narzędzia monitorujące są stosowane zgodnie z pierwszym zdaniem Artykułu (6) (1) (f) rozporządzenia RODO. Narzędzia monitorujące pozwalają nam zagwarantować, że nasza strona internetowa spełnia wymagania i jest stale udoskonalana.

Dodatkowo, korzystamy z narzędzi monitorujących w celu rejestracji statystyk użycia naszej strony internetowej i jej oceny z myślą o optymalizacji naszej oferty. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu powyższych postanowień. Poszczególne cele przetwarzania danych oraz kategorie danych określone są w odpowiednich narzędziach monitorujących.

 

        5. ii) Google Analytics

Dla potrzeb projektowania w oparciu o zapotrzebowanie oraz w celu zapewnienia stałej optymalizacji naszej strony internetowej korzystamy z narzędzia Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej "Google"). W powyższym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników oraz pliki cookie (patrz Punkt 4). Generowane przez pliki cookie informacje o użytkowaniu przez Ciebie niniejszej strony internetowej takie, jak:

 • Rodzaj i wersja przeglądarki,
 • Używany system operacyjny,
 • Odsyłający adres URL (poprzednio odwiedzana strona internetowa),
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • Godzina żądania serwera,

są przekazywane do znajdującego się w USA serwera Google i tam przechowywane. Informacje te są wymagane w celu oceny wykorzystania strony internetowej, kompilowania raportów o funkcjonowaniu strony internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej oraz połączenia internetowego dla potrzeb badań rynku oraz projektowania stron internetowych zgodnie z wymaganiami. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu spółki. Twój adres IP nie będzie w żadnym wypadku wiązany z innymi, uzyskanymi od Google danymi. Adresy IP są anonimizowane, co uniemożliwia identyfikację (maskowanie IP). Wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej możesz nie zgodzić się na wykorzystywanie plików cookie. Pamiętaj jednak, że w takim wypadku wykorzystanie pełnej funkcjonalności strony internetowej może być niemożliwe.

Możesz również zapobiec zbieraniu generowanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu musisz pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Zamiast instalacji dodatku do przeglądarki, w szczególności w razie korzystania z przeglądarek dla urządzeń mobilnych, może zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics klikając w poniższy odnośnik. Skonfigurowany zostanie plik cookie zapobiegający zbieraniu Twoich danych, gdy będziesz w przyszłości odwiedzać naszą stronę internetową. Przechowywany na Twoim urządzeniu plik cookie opt-out działa tylko dla tej przeglądarki i tylko dla naszej strony internetowej.

Jeśli usuniesz z przeglądarki pliki cookie, będziesz musiał ponownie skonfigurować plik cookie opt-out. Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en). 

 

        5. iii) Śledzenie konwersji w usłudze Google Adwords

Korzystamy również z narzędzia Google Conversion Tracking w celu oceny i rejestracji statystyk użycia naszej strony internetowej z myślą o optymalizacji naszej oferty. Usługa Google Adwords skonfiguruje na Twoim komputerze pliki cookie (patrz Punkt 4), jeśli uzyskałeś dostęp do naszej strony internetowej przez reklamę Google. Powyższe pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie służą do identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone podstrony strony internetowej klienta usługi Adwords, a pliki cookie jeszcze nie wygasły, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient usługi Adwords otrzymuje inny plik cookie. Nie jest więc możliwe śledzenie plików cookie przez strony internetowe klientów usługi Adwords. Informacje zebrane za pomocą plików cookie śledzący konwersję służą do generowania statystyk konwersji dla klientów usługi Adwords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci usługi Adwords widzą łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymają oni jednak żadnych informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia możesz nie zgodzić się na skonfigurowanie plików cookie dla tego celu, przykładowo, za pomocą ustawienia przeglądarki ogólnie deaktywującego automatyczną konfigurację plików cookie. Możesz także deaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji konfigurując swoją przeglądarkę tak, by blokowała pliki cookie z domeny "www.googleadservices.com". Polityka prywatności Google dotycząca śledzenia konwersji znajduje się pod poniższym adresem (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

        6. Pluginy mediów społecznościowych

 Na naszej stronie wykorzystujemy pluginy mediów społecznościowych sieci Facebook, Xing i LinkedIn, zgodnie z pierwszym zdaniem Artykułu (6) (1) (f) rozporządzenia RODO. Stanowiący podstawę cel reklamowy należy uznać za uzasadnione w rozumieniu rozporządzenia RODO. Za zapewnienie działań zgodnych z przepisami o ochronie prywatności odpowiedzialność ponosi odpowiedni dostawca.  

 

        7. a) Facebook

Nasza strona internetowa wykorzystuje pluginy mediów społecznościowych serwisu Facebook w celu spersonalizowania swojego działania. W tym celu wykorzystujemy przyciski "LIKE" lub "PART". Jest to oferta serwisu Facebook. Gdy uzyskujesz dostęp do znajdującej się na naszej stronie internetowej podstrony zawierającej taki plugin, Twoja przeglądarka ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Facebook. Treść pluginu jest przekazywana bezpośrednio z serwisu Facebook do Twojej przeglądarki i integruje go z stroną internetową.

Integrując pluginy, serwis Facebook otrzymuje informacje o tym, że Twoja przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej podstrony na naszej stronie internetowej, nawet, jeśli nie masz konta w serwisie Facebook albo nie jesteś aktualnie zalogowany do serwisu Facebook. Informacje te (wraz z Twoim adresem IP) są przekazywane bezpośrednio z Twojej przeglądarki do serwera serwisu Facebook w USA i są tam przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany do serwisu Facebook to serwis ten może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej z Twoim kontem w serwisie Facebook. Jeśli nawiązujesz interakcję z pluginami, np. naciskając przycisk "LIKE" lub "PART", odpowiednie informacje również są przekazywane bezpośrednio do serwera serwisu Facebook i tam przechowywane. Informacje są również publikowane w serwisie Facebook i wyświetlane Twoim znajomym na tym serwisie. Serwis Facebook może używać tych informacji dla celów marketingowych, badań rynku oraz projektowania stron w serwisie Facebook z myślą o potrzebach użytkowników. Z myślą o powyższym celu, serwis Facebook tworzy profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. w celu oceny sposobu, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam wyświetlanych Ci w serwisie Facebook, informowania innych użytkowników serwisu Facebook o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej, oraz w celu świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem serwisu Facebook. Jeśli nie chcesz, aby serwis Facebook wiązał informacje zebrane przez naszą stronę internetową z Twoim kontem w serwisie Facebook, przed odwiedzeniem naszej strony internetowej musisz wylogować się z konta w serwisie Facebook.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez serwis Facebook, a także przysługujące Ci prawa oraz dostępne opcje konfiguracji do ochrony prywatności podane są w informacjach o ochronie danych w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). 

 

        7. b) Instagram

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pluginy mediów społecznościowych ("Pluginy") serwisu Instagram, zarządzanego przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").

Pluginy oznaczone są logiem serwisu Instagram, np. w postaci charakterystycznego "aparatu fotograficznego Instagram".

Gdy uzyskujesz dostęp do znajdującej się na naszej stronie internetowej podstrony zawierającej taki plugin, Twoja przeglądarka ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Instagram. Treść pluginu jest przekazywana bezpośrednio z serwisu Instagram do Twojej przeglądarki i integruje go z stroną internetową. Dzięki integracji pluginów, serwis Instagram otrzymuje informacje o tym, że Twoja przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej podstrony na naszej stronie internetowej, nawet, jeśli nie masz profilu w serwisie Instagram albo nie jesteś aktualnie zalogowany do serwisu Instagram.

Informacje te (wraz z Twoim adresem IP) są przekazywane bezpośrednio z Twojej przeglądarki do serwera serwisu Instagram w USA i są tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany do serwisu Instagram to serwis ten może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej z Twoim kontem w serwisie Instagram. Jeśli nawiązujesz interakcję z pluginami, np. naciskając przycisk "Instagram", odpowiednie informacje również są przekazywane bezpośrednio do serwera serwisu Instagram i tam przechowywane. Informacje są również publikowane na Twoim koncie w serwisie Instagram i wyświetlane Twoim znajomym na tym serwisie.

Jeśli nie chcesz, aby serwis Instagram wiązał informacje zebrane przez naszą stronę internetową z Twoim kontem w serwisie Instagram, przed odwiedzeniem naszej strony internetowej musisz wylogować się z konta w serwisie Instagram.

Więcej informacji podano w polityce prywatności serwisu Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388).

 

        8. Wbudowane filmy YouTube

 Na naszych wybranych stronach internetowych stosujemy wbudowane filmy z serwisu YouTube. Operatorem pluginu jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzasz stronę z pluginem serwisu YouTube, automatycznie ustanawiane jest połączenie z serwerami serwisu YouTube. Serwis YouTube będzie informowany o odwiedzanych przez Ciebie stronach. Jeśli jesteś zalogowany do konta w serwisie YouTube, serwis YouTube może przypisać Twoje zachowanie podczas nawigacji po stronach konkretnie Tobie. Możesz temu zapobiec wylogowując się wcześniej z konta w serwisie YouTube.

W przypadku rozpoczęcia wyświetlania filmu YouTube, dostawca usługi wykorzystuje pliki cookie zbierające informacje o zachowaniu użytkownika. Jeśli dezaktywowałeś przechowywanie plików cookie dla usługi Google Ad, takie pliki cookie nie będą tworzone podczas przeglądania filmów w serwisie YouTube. Serwis YouTube przechowuje niezwiązane z konkretnym użytkownikiem informacje o wykorzystaniu w innych plikach cookie. Jeśli chcesz temu zapobiec, będziesz musiał zablokować w swojej przeglądarce zapisywanie plików cookie.

Więcej informacji o ochronie danych przez serwis YouTube można znaleźć w poświęconym ochronie danych oświadczeniu dostawcy usługi pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

        9. Prawa przysługujące zainteresowanej osobie

Przysługuje Ci prawo:

 • żądania informacji o własnych danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z Artykułem (15) rozporządzenia RODO. W szczególności, możesz zwracać się o informacje na temat celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym ujawniono Twoje dane osobowe, lub którym takie dane zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnienia prawa do cofnięcia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, istnienia prawa odwołania, źródła pochodzenia Twoich danych, jeśli nie zostały one zebrane przez nas, oraz istnienia procesu automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz, jeśli ma to zastosowanie, uzasadnionych informacji dotyczących szczegółów powyższych pozycji;
 • żądania natychmiastowego poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z Artykułem (16) rozporządzenia RODO;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z Artykułem (17) rozporządzenia RODO, chyba, że przetwarzanie jest konieczne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, spełnienia zobowiązań prawnych, odbywa się w związku z interesem publicznym, lub w celu zapewnienia, wykonania lub zabezpieczenia roszczeń prawnych;
 • zgodnie z Artykułem (18) rozporządzenia RODO, do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli podważasz ich dokładność, jeśli przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia, a nam dane te nie są już potrzebne, ale jeśli wymagasz ich w celu zapewnienia, wykonania lub zabezpieczenia roszczeń prawnych, lub jeśli złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z Artykułem (21) rozporządzenia RODO;
 • do otrzymania, zgodnie z Artykułem (20) rozporządzenia RODO, własnych danych osobowych, które przekazałeś nam w ustrukturyzowanym, aktualnym i czytelnym maszynowo formacie, lub do żądania ich przekazania do innej, ponoszącej odpowiedzialność osoby;
 • do wycofania, w dowolnym czasie, udzielonej nam zgody, zgodnie z Artykułem (7) (3) rozporządzenia RODO. W wyniku powyższego nie możemy dalej przetwarzać danych w oparciu o niniejszą zgodę
 • do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Artykułem (77) rozporządzenia RODO. Co do zasady, z organem nadzorczym możesz się w swoim miejscu zamieszkania lub pracy, lub w naszej siedzibie.

 

        10. Prawo sprzeciwu

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów, zgodnie z pierwszym zdaniem Artykułu (6) (1) (f) rozporządzenia RODO, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z Artykułem (21) rozporządzenia RODO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z Twojej specjalnej sytuacji, lub w przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej. W drugim wypadku przysługuje Ci ogólne prawo sprzeciwu, wykonywane przez nas bez konieczności wskazania specjalnej sytuacji. Jeśli chcesz skorzystać z prawa wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu, wyślij e-mail na dataprotection@kleffmann.digital.

 

        11. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy najpopularniejszy protokół SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania wspieranym przez Twoją przeglądarkę. Zazwyczaj jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie wspiera szyfrowania 256-bitowego, to wtedy wykorzystujemy technologię 128-bitową v3. To, czy konkretna podstrona naszej strony internetowej jest przekazywana w postaci zaszyfrowanej, wskazuje ikona klucza lub zamkniętej kłódki wyświetlana na dolnym pasku statusu przeglądarki.

Korzystamy również z odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa służących do ochrony Twoich danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem stron trzecich. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane wraz z rozwojem technologii.

 

        12. Okres przechowywania danych

 Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy jedynie przez czas konieczny do spełnienia celu, w jakim są one przetwarzane, lub przez okres i w zakresie wymaganym przez prawo do przetwarzania i/lub przechowywania takich danych.

Jeśli cel przetwarzania nie jest już podany, a obowiązek prawny do przechowywania danych wygasł, będziemy rutynowo usuwać dane lub ograniczać ich przetwarzanie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

 

        13. Kontakt w zakresie prywatności danych

 W razie pytań dotyczących zbierania, przetwarzania lub wykorzystania danych osobowych, dla potrzeb informacyjnych lub w celu ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia, a także w celu wycofania udzielonych zgód, zainteresowana osoba może skontaktować się z naszym pracownikiem: 

 

Doris Lütke Brochtrup
Mühlenstr. 3+5
59348 Lüdinghausen
Germany

Phone: +49 2591 96801 30
dataprotection@kleffmann.digital

 

        14. Stan i zmiany do niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wchodzi w życie w maju 2018 r.

Biorąc pod uwagę ciągły rozwój naszej strony internetowej oraz oferty, lub ze względu na zmiany wymagań prawnych, konieczna okazać się może aktualizacja niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.kleffmann.com/de/datenschutz, skąd można je pobrać w celu zapoznania się i wydrukowania.

 

Źródła

Fragmenty oświadczenia o ochronie danych wygenerowano za pomocą generatora oświadczeń o ochronie danych activeMind AG