Twoja indywidualna oferta!

Stwórz odpowiednią dla siebie ofertę!

Po pierwsze zdecyduj na ilu hektarach chcesz monitorować biomasę na podstawie mapy biomasy.

Drugi krok, to określenie obszaru na którym chcesz pracować używając  map wysiewu lub map nawożenia.

I to już wszystko!

 

Mapy biomasy

(Subskrypcja roczna / Hektar)

Mapy biomasy są warunkiem wstępnym dla wszystkich innych modułów.

 

Powierzchnia całkowita € / ha
do 500 ha 4,00 €*
501 - 1.000 ha 3,30 €*
1.001 - 10.000 ha 2,70 €*
10.001 - 100.000 ha 2,20 €*
od 100.000 ha 2,00 €* 

 

 

+

Mapy wysiewu

(Subskrypcja roczna / Hektar)

Mapy biomasy + 2,00 € / ha*

 

Mapy nawożenia

(Subskrypcja roczna / Hektar)

Mapy biomasy + 2,00 € / ha*

 

Mapy ochrony roślin

(Subskrypcja roczna / Hektar)

Mapy biomasy + 2,00 € / ha*

 

 

*netto, w euro na hektar przez pełen rok, w zależności od całkowitej powierzchni zarejestrowanej w portalu. Subskrypcja roczna wygasa automatycznie.