Aplikační mapy chemické ochrany porostu

Zdravý a silný porost s pomocí optimalizované distribuce růstových regulátorů a fungicidů po pozemku.

chemicka ochrana web

V rámci jednotlivých pozemků se často vyskytují značné rozdíly v půdních podmínkách, což může vést k proměnlivému růstu porostu, který se tak stane náchylnějším ke škůdcům, invazivním plevelům, chorobám a polehnutí. My Data Plant Vám nyní umožňuje optimalizovat distribuci růstových regulátorů a fungicidů po pozemku pomocí speciálních aplikačních map. Možnost nastavení vícesložkového tankmixu.