Условия за ползване

1. Съдържание на този уебсайт
Съдържанието на този уебсайт е създадено с изключително внимание. Въпреки това, Клефман ООД не поема отговорност за настоящата валидност, вярност, пълнота или качество на предоставената информация. Искове за отговорност срещу Клефман ООД, свързани с имуществени или неимуществени вреди, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на невярна или непълна информация, обикновено се изключват, при условие че не могат да бъдат доказани нарушения, преднамерено извършени или причинени по небрежност от страна на Клефман ООД.

Всички оферти са обект на промяна и не са задължителни. Клефман ООД изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива части от страниците или цялата оферта без предварително уведомление или да прекрати публикациите временно или постоянно.
 
2. Препратки и линкове  
Фирма Клефман ООД не носи отговорност за съдържание, свързано с нейните страници или съдържание, към което сте били препратени от нейните страници, освен ако Клефман ООД няма пълно знание за незаконно съдържание и би могла да предотврати посетителите на този уебсайт да преглеждат такива страници.

С това Клефман ООД изрично заявява, че по времето, когато са създадени линковете, не е било на лице незаконно съдържание на свързаните страници. Клефман ООД няма влияние върху текущия и бъдещия дизайн, съдържание или авторство на свързаните страници. Следователно, с това Клефман ООД изрично се разграничава от цялото съдържание на всички свързани страници, които се променят след създаването на линка. Това изявление се отнася за всички линкове и препратки в рамките на уебсайта на Клефман ООД, както и за външни вписвания в книги за посетители, форуми за дискусии, списъци с уебсайтове, пощенски списъци и във всички други форми на бази данни, създадени от Клефман ООД, до чието съдържание е възможен външен достъп за писане. За незаконно, невярно или непълно съдържание и по-специално за вреди, произтичащи от използването или неизползването на представена по този начин информация, отговорност носи само доставчикът на страницата, към която е направена препратка, а не лицето, което само се позовава на препратки до съответната публикация посредством линкове.
 
3. Международни потребители  
Този уебсайт се управлява, поддържа и контролира от Клефман ООД в Людингхаузен, Германия. Той е предназначен за ползване в цял свят. Клефман ООД не гарантира, че информацията, представена в този сайт, е коректна в целия свят.
 
4. Авторско право и Закон за търговските марки
Клефман ООД се стреми да спазва авторските права върху изображения, графики, звукови документи, видео поредици и текстове, използвани във всички публикации, стреми се да използва изображения, графики, звукови документи, видео поредици и текстове, създадени от Клефман ООД, или да използва неизискващи лиценз графики, звукови документи, видео поредици и текстове.

Всички брандове и търговски марки, споменати в уебсайта и евентуално защитени от трети страни, са обект без ограничения на разпоредбите на съответния валиден Закон за търговските марки и на правата на собственост на съответните регистрирани собственици. Самото споменаване на търговски марки не означава, че те не са защитени от правата на трети страни!

Авторското право върху публикуваните обекти, създадени от Клефман ООД, остава единствено на Клефман ООД. Всяко дублиране или използване на обекти като диаграми, звуци или текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без съгласието на Клефман ООД.

 

5. Защита на личните данни 
Ако се даде възможност за въвеждане на лични или бизнес данни (е-мейл адреси, име, адреси), въвеждането на тези данни се извършва доброволно. Използването на публикувани пощенски адреси, телефонни или факс номера и е-мейл адреси за маркетингови цели е забранено. Нарушителите, изпращащи нежелани спам съобщения, ще бъдат наказвани. Изрично си запазваме правото да предприемаме съдебни действия срещу податели на т.нар. спам съобщения, които нарушават тази забрана.

Повече информация на  Защита на личните данни. 
 
6. Правна валидност на условия за ползване
Тези условия за ползване трябва да се считат за част от интернет публикацията, от която е била препратена тази страница. Ако раздели или отделни условия на настоящото изявление не са законосъобразни или верни, то това не оказва никакво влияние върху съдържанието или валидността на останалите части.