Защита на личните данни

Този уебсайт е предоставен от Клефман ООД с адрес Мюленщрасе 3+5, 59348 Людингхаузен, Германия. С тази Декларация за поверителност на личните данни Kleffmann Digital RS GmbH осигурява подробна информация относно това как се обработват и използват личните данни на потребителите на този уебсайт. Правното оснoвание, на което се базира защитата на личните данни, може да бъде намерено в Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). В допълнение към тoзи регламент, ще намерите Общата декларация за поверителност на Клефман ООД на следния адрес: https://www.kleffmann.com/en/privacy.

 

1. Обхват на законовата рамка за поверителност на личните данни и отговорен орган

Органът, отговорен за събирането, обработването и използването на лични данни (наричано по-долу: използване на данни) на потребителите на този уебсайт по смисъла на Закона за защита на личните данни, е:

Kleffmann Digital RS GmbH
Mühlenstr. 3+5
59348 Lüdinghausen
Tel. +49 2591 96801 50
Fax +49 2591 96801 60
info@kleffmann.digital

 

2. Събиране, съхранение и използване на данните

а) Уебсайт

Когато посещавате уебсайта www.kleffmann.digital, браузърът, който използвате на Вашето устройство, автоматично изпраща информация към сървъра на нашия уебсайт. Тази информация временно се съхранява в т.нар. log file (регистрационен файл). Следната информация се записва и съхранява, докато автоматично не бъде изтрита:

 • IP адрес на компютъра на съответния потребител,
 • Дата и час на на посещение на уебсайта,
 • Име и URL (адрес) на използваните данни,
 • Уебсайт, от който е осъществен достъпът (препращащ URL адрес ),
 • Бразуърът и операционната система на Вашето устройство, както и името на администраторите на уебсайта.

Споменатите данни ще бъдат обработени от нас за следните цели:

 • Осигуряване на стабилна интернет връзка с уебсайта,
 • Осигуряване на удобно ползване на нашия уебсайт,
 • Оценка на сигурността и стабилността на системата,
 • За други административни цели..

Правното основание за обработката на данните е член 6, параграф 1, буква е), първо изречение от Общия регламент за защита на данните. Нашият правен интерес за събиране на лични данни произтича от целите, изброени по-горе. При никакви обстоятелства няма да използваме събраните за Вас данни, за да извеждаме заключения за Вашата личност. В допълнение към това, ние използваме „бисквитки“ и аналитични услуги, когато посещавате нашия уебсайт. Ще намерите по-подробна информация в раздели 4 и 5 на настоящата Декларация за поверителност на личните данни.

 

б) Формуляр за контакт

При възникнали въпроси, имате възможността да се свържете с нас чрез формуляра за контакт, предоставен на нашия уебсайт. Необходимо е да въведете Вашите имена и валиден е-мейл адрес, за да бъде обработена Вашата заявка. Ако желаете, можете да предоставите и допълнителна информация по собствена преценка.

Данните ще бъдат обработени с цел да бъде осъществен контакт с нас в съответстие с член 6, параграф 1, буква a), първо изречение от Общия регламент за защита на данните на базата на Вашето доброволно съгласие. Допълнителна информация за Вашите права и периода, за който се съхраняват личните данни, може да бъде намерена в раздели 9, 10 и 12 от настоящата Декларация за поверителност.

 

в) Регистриране в онлайн портала My Data Plant

Порталът My Data Plant е напълно независим от уебсайта на My Data Plant, както и от уебсайта на Kleffmann Digital RS. Между тях не се прехвърлят данни.

Когато се регистрирате в My Data Plant за първи път, ние изискваме трите Ви имена, адрес, е-мейл адрес и парола по Ваш избор, за да завършите процеса на регистрация. Ние използваме т.нар. метод за регистрация в две стъпки. След като се регистрирате в уебсайта, ще получите съобщение на посочения от Вас е-мейл адрес, посредством което трябва да потвърдите регистрацията си. В случай, че не потвърдите, Вашата регистрация ще бъде автоматично изтрита.

За повече информация относно Вашите права по отношение на личните Ви данни, моля, направете справка в раздели 8 и 9 на настоящата Декларация за поверителност на личните данните.

Доброволно попълнените полета, например за площтта на Вашето поле, за културата и др. се съхраняват в нашата база данни. Данните се съхраняват единствено и само в компютърна система, която е физически разположена в Германия.

 

3. Разкриване на лични на данни

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети страни за цели, различни от изброените по-долу. Ние ще предоставяме Вашите лични данни на трети страни само ако:

 • Вие сте дали изричното си съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а), първо изречение от Общия регламент за защита на данните,
 • разкриването на данни съгласно член 6, параграф 1, буква е), първо изречение от Общия регламент за защита на данните е необходимо, за да се предяват, упражняват или защитят права и няма причина да се допуска, че имате по-висш интерес, който се нуждае от защита, за да не бъдат разкривани Вашите данни,
 • в случай, че е наложено правно задължение за разкриване на лични данни съгласно член 6, параграф 1, буква в), първо изречение от Общия регламент за защита на данните и
 • това е разрешено от законодателството и се изисква по смисъла на член 6, параграф 1, буква б), първо изречение от Общия регламент за защита на данните за обработката на договорни отношения с Вас.

Плащанията, осъществени чрез онлайн портала My Data Plant, се обработват от системата за разплащания "Amazon Payments". Това означава, че Amazon Payments Europe s.c.a. адрес 5 Rue Plaetis - 2338 Luxembourg, ("Amazon Payments") получава всички платежни данни, за да обработи платежната операция. Amazon Payments обработва тези данни изключително от името на Клефман ООД и не използва данните за свои собствени цели. Предаването на платежни данни е SSL криптирано.

 

4. Бисквитки

Ние използваме „бисквитки“ в нашия уебсайт. Това са малки файлове, които Вашият браузър създава автоматично и които се съхраняват на Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и т.н.), когато посещавате нашия сайт. „Бисквитките“ не увреждат Вашето устройство, не съдържат вируси, вируси от тип Троянски кон или друг злонамерен софтуер. 

Тези „бисквитки“ съдържат информация, която зависи от съответното крайно устройство. Това обаче не означава, че получаваме информация за Вашата самоличност.

по-удобно за Вас ползването на нашата оферта. Например, ние използваме т.нар. сесийни бисквитки, за да установим, че вече сте посещавали отделни страници от нашия уебсайт. Те ще бъдат автоматично изтрити след като напуснете нашия сайт. Освен това, използваме също и временни бисквитки, които се съхраняват на Вашето крайно устройство за определен период от време, за да се подпомогне по-лесното използване на уебсайта. Ако отново посетите нашия сайт, за да ползвате услугите ни, той автоматично ще разпознае, че вече сте били тук, каква информация сте въвели и какви настройки сте задали, така че да не е необходимо да ги въвеждате отново. От друга страна, използваме бисквитки, за да отчитаме статистически данни относно ползването на нашия уебсайт и за да направим оценка на уебсайта с цел оптимизиране на нашата оферта в полза на потребителите (вж. Раздел 5). Тези бисквитки ни дават възможност, когато се върнете на нашия уебсайт, автоматично да разпознаваме, че вече сте били тук. Те автоматично се изтриват след определен период от време. Данните, обработвани от бисквитки, са необходими за горепосочените цели, за да може да защитим нашите правни интереси и тези на трети страни съгласно член 6, параграф 1, буква е), първо изречение от Общия регламент за защита на данните.

Повечето браузъри автоматично приемат бисквитки. Можете да настроите браузъра си, така че да не се съхраняват бисквитки или да бъдете информирани за отделни бисквитки и следователно да решите в тези отделни случаи, дали желаете да дадете съгласието си за тяхното ползване. Но искаме да отбележим, че в някои случаи пълната функционалност на нашите уеб страници може да бъде ограничена, ако сте деактивирали използването на бисквитки.

 

5. Инструменти за анализ

a) Инструменти за проследяване

Изброените по-долу мерки за проследяване, използвани от нас, се прилагат въз основа на член 6, параграф 1, буква е), първо изречение от Общия регламент за защита на данните. С използваните мерки за проследяване, ние искаме да гарантираме, че нашият сайт е проектиран да отговаря на изискванията и непрекъснато се подобрява.

Освен това, използваме проследяващите алгоритми, за да отчитаме статистически данни за използването на нашия уебсайт с цел измерване и анализ, за да оптимизираме нашите услуги. Тези интереси трябва да се считат за законни по смисъла на гореспоменатата разпоредба. Съответните цели, за които се осъществява обработката на данните, както и категориите данни могат да бъдат намерени в съответните инструменти за проследяване.

 

i) Google Analytics

За да поддържаме дизайн на уебсайта ни, съобразен с търсенето и с цел непрекъсната оптимизация на страниците, използваме Google Analytics - онлайн услуга за анализ, предоставена от Google Inc.(https://www.google.de/intl/de/about/) (с адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; наричан по-долу "Google"). В този контекст се създават псевдонимизирани потребителски профили и се използват бисквитки (вж. Раздел 4). От бисквитките се генерира информация, свързана с използването от Ваша страна на този уебсайт, като например

 • тип/версия на браузъра,
 • операционна система на Вашето устройство,
 • препращащ URL адрес (страницата, която е била посетена преди това),
 • Име на компютъра на потребителя (IP адрес),
 • Време на заявката от сървъра,

тази информация се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Информацията е необходима, за да се оцени използването на уебсайта, за да се съставят отчети за активността в уебсайта и да се предоставят други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет с цел маркетинг и оформяне на тези интернет страници в съответствие с изискванията. Тази информация може също така да бъде прехвърлена към трети страни, ако това се изисква от закона или ако трети страни обработват тези данни от името на компанията. При никакви обстоятелства Вашият IP адрес няма да бъде свързан с други данни от Google. IP адресите са анонимни, така че идентификацията е невъзможна (маскиране на IP). Вие можете да откажете използването на бисквитки, като зададете подходящите за това настройки в браузъра си, но имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълната функционалност на уебсайта.

Можете също така да предотвратите събирането на данни от бисквитките, относно ползването на уебсайта (включително Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате добавка в браузъра си (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Като алтернатива на добавката в браузъра, особено за браузъри на мобилни устройства, можете също да предотвратите събирането на данни от Google Analytics, като кликнете върху този линк. Бисквитката за отказ е предназначена да предотврати събиране на Вашите данни в бъдеще, когато посещавате този уебсайт. Бисквитката за отказ е валидна само в съответния браузър и само за нашия уебсайт и се съхранява на Вашето устройство.

Ако изтриете бисквитките в този браузър, трябва отново да зададете бисквитките за отказ. Допълнителна информация за защитата на личните данни във връзка с Google Analytics можете да намерите в Помощния център на Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

 

ii) Проследяване на реализациите от Google Adwords

Също така използваме проследяване на реализации с Google Adwords, за да измерваме и отчитаме статистически данни за ползването на нашия уебсайт с цел да го оптимизираме за нашите потребители. Google Adwords настройва бисквитки (вж. Раздел 4) на компютъра Ви, ако сте влезли в уебсайта ни чрез реклама на Google. Тези бисквитки изтичат след 30 дни и не се използват за лична идентификация. Ако потребителят посети определени страници от сайтовете на компаниите, използващи Adwords, и ако бисквитките все още не са изтекли, Google и компанията могат да идентифицират, че потребителят е кликнал върху рекламата и е бил пренасочен към тази страница.

Всеки клиент на AdWords получава различни "бисквитки". Следователно „бисквитките“ не могат да бъдат проследени чрез уебсайтовете на други клиенти на Adwords. Информацията, събрана с помощта на конверсионните бисквитки, се използва за генериране на статистически данни за конверсиите и се предоставя на клиентите на AdWords, които са задали, че желаят проследяване на конверсиите. Клиентите на Adwords виждат общия брой потребители, които са кликнали върху тяхната рекламата и са били пренасочени към страница с маркер за проследяване на конверсиите. Те обаче няма да получават информация, която лично идентифицира потребителите.

Ако не желаете да участвате в процеса на проследяване, можете да откажете настройката на „бисквитката“, необходима за това - например чрез настройка във Вашия браузър, която генерално да деактивира автоматичните настройки на "бисквитките". Можете също да деактивирате бисквитките за проследяване на конверсиите, като настроите браузъра си да блокира бисквитките от домейна "www.googleadservices.com". Можете да прочетете Декларацията за поверителност на Google за проследяване на конверсиите тук (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

6. Приставки за социалните мрежи

Ние използваме приставки за социалните мрежи Facebook, Xing и LinkedIn в нашия уебсайт въз основа на член 6, параграф 1, буква е), първо изречение от Общия регламент за защита на данните. Основната рекламна цел трябва да се счита за законен интерес по смисъла на Общия регламент за защита на данните. Отговорността за защитата на личните данни трябва да бъде гарантирана от съответния доставчик.

 

a) Facebook

Нашият уебсайт използва приставки от социалната мрежа Facebook, за да се персонализира използването му. За тази цел използваме бутоните "LIKE" или "PART". Това е предложение от Facebook. Когато влизате в някоя от страниците на нашия уебсайт, която съдържа такава приставка, Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на приставката се предава директно от Facebook към Вашия браузър и се интегрира в уебсайта.

Чрез интегрирането на приставките Facebook получава информация, че браузърът Ви е осъществил достъп до съответната страница на нашия уебсайт, дори ако нямате профил във Facebook или ако в момента не сте влезли в профила си. Тази информация (включително IP адресът Ви) се предава директно от Вашия браузър към сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там.

Ако сте влезли във Facebook, Facebook може директно да асоциира Вашето посещение в нашия уебсайт с Вашия Facebook акаунт. Ако използвате приставките, например чрез натискане на бутона "LIKE" или "PART", обратната информация се предава директно към сървър на Facebook и се съхранява там. Информацията също така се публикува във Facebook и се показва на Вашите приятели. Facebook може да използва тази информация с рекламна цел, с цел маркетинг или с цел да проектира дизайн на Facebook страниците, съобразен спрямо търсенето. За тази цел Facebook създава профили, посредством които отчита употреба, интерес и взаимоотношения, например за да оцени как рекламите, които Ви се показват във Facebook, Ви оказват влияние да ползвате нашия уебсайт, също така, за да информира други Facebook потребители за Вашата активност по нашия уебсайт и за да предостави други услуги, свързани с ползването на Facebook. Ако не искате Facebook да асоциира информацията, събрана чрез нашия уебсайт, с профила Ви във Facebook, трябва да излезете от Facebook, преди да посетите нашия уебсайт.

Целта и обхватът на събирането на лични данни, както и по-нататъшната обработка и използване на тези данни от Facebook, както и Вашите права и настройки за защита на личните Ви данни можете да намерите в предоставената от Facebook информация относно защитата на личните данните (https://www.facebook.com/about/privacy/).

 

b) Instagram

Нашият уебсайт също така използва така наречените "приставки за социалните мрежи" ("плъгини") от Instagram. Instagram се управлява от Instagram LLC с адрес 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").

Приставките са маркирани с лого на Instagram, например под формата на Instagram камера.

Когато влизате в някоя от страниците на нашия уебсайт, която съдържа такава приставка, Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Instagram. Instagram прехвърля съдържанието на приставката директно към Вашия браузър и го интегрира в страницата. Тази интеграция информира Instagram, че Вашият браузър е потърсил съответната страница на нашия уебсайт, дори ако нямате профил в Instagram или ако в момента не сте влезли в профила си, ако имате такъв.

Тази информация (включително Вашия IP адрес) се изпраща директно от Вашия браузър на Instagram сървър в САЩ и се съхранява там. Ако сте влезли в Instagram, Instagram може незабавно да свърже Вашето посещение на нашия уебсайт с Вашия акаунт в Instagram. Ако използвате плъгините, например чрез натискане на бутона "Instagram", тази информация също се предава директно на сървър на Instagram и се съхранява там. Информацията се публикува и в акаунта Ви в Instagram и се показва на Вашите контакти.

Ако не искате Instagram да асоциира информацията събрана чрез нашия уебсайт директно с Вашия Instagram акаунт, трябва да излезете от Instagram профила си, преди да посетите нашия уебсайт.

За повече информация, моля, запознайте се с политиката на Instagram за защита на Вашата поверителност (https://help.instagram.com/155833707900388).

 

8. Вградени видеоклипове от YouTube

В някои от нашите уебсайтове вграждаме видеа от YouTube. Този плъгин се управлява от YouTube LLC с адрес 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Когато посещавате страница с приставка на YouTube, се установява връзка със сървърите на YouTube. YouTube ще бъде информиран кои страници посещавате. Ако сте влезли в профила си в Youtube, Youtube свързва поведението Ви за сърфиране с Вас лично. Можете да предотвратите това, като излезете от YouTube профила си предварително.

Когато се стартира видеоклип в YouTube, бисквитките събират информация за предпочитанията за видеа на потребителите. Ако сте деактивирали съхранението на бисквитките за програмата Google Ad, няма да се налага да очаквате такива бисквитки, докато гледате видеоклипове в YouTube. В други бисквитки, Youtube съхранява информация и за неперсонална употреба. Ако искате да предотвратите това, трябва да блокирате запазването на бисквитки в браузъра Ви.

Допълнителна информация относно защитата на лични данни в YouTube можете да намерите в Декларацията за защита на личните данни тук: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

9. Права на засегнатото лице

Имате правото:

 • да поискате информация за Вашите лични данни, обработвани от нас, по смисъла на член 15 от Общия регламент за защита на данните. По-конкретно, можете да поискате информация относно целите на обработката на Вашите данни, категорията на личните данни, категориите получатели, на които Вашите данни са били или ще бъдат разкрити, планирания период на съхранение, наличието на право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката или възражение, наличието на право на обжалване, произхода на Вашите лични данни, ако същите не са били събрани от нас, както и информация относно наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и ако е приложимо, съдържателна информация за детайлите;
 • незабавно да поискате коригиране на неправилни или непълни лични данни, съхранявани от нас по смисъла на член 16 от Общия регламент за защита на данните;
 • да поискате изтриване на Вашите лични данни, съхранявани от нас, по смисъла на член 17 от Общия регламент за защита на данните, освен ако обработката не е необходима за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и получаване на информация, за изпълнение на правно задължение поради причини от обществен интерес или за да се предявят, упражнят или защитят права;
 • по смисъла на член 18 от Общия регламент за защита на данните, имате право да ограничите обработката на личните Ви данни, ако оспорите точността на данните, ако обработката е незаконна, но отказвате да изтриете данните и ние вече не се нуждаем от тях, ако имате нужда да се предявят, упражнят или защитят правата Ви или ако сте подали възражение срещу обработката по смисъла на член 21 от Общия регламент за защита на данните;
 • да получите в съответствие с Член 20 от Общия регламент за защита на данните Вашите лични данни, които сте ни предоставили в структуриран, текущ и машинно четим формат или да поискате предаването им към друго отговорно лице;
 • да оттеглите Вашето съгласие към нас по всяко време съгласно член 7, параграф 3 от Общия регламент за защита на данните. В резултат на това вече няма да имаме право да продължим да обработваме данните въз основа на това съгласие в бъдеще и
 • да подадете жалба до надзорен орган съгласно член 77 от Общия регламент за защита на данните. По правило можете да се свържете с надзорния орган на обичайното Ви местопребиваване или на работното Ви място или в седалището на фирмата ни.

 

10. Право на възражение

Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на правни интереси съгласно член 6, параграф 1, буква е), първо изречение от Общия регламент за защита на данните, Вие имате право да възразите спрямо тяхната обработка съгласно член 21 от Общия регламент за защита на данните, ако са налице причини за това, произтичащи от специалната ситуация, в която се намирате или имате възражения срещу директните реклами. Във втория случай Вие имате общо право на възражение, което се прилага от нас, без да е необходимо да се посочва специална ситуация. Ако искате да упражните правото си на отмяна или възражение, изпратете е-мейл на dataprotection@kleffmann.digital.

 

11. Сигурност на информацията

Използваме най-широко разпространения SSL (Secure Socket Layer) метод във връзка с най-високото ниво на криптиране, поддържано от Вашия браузър. Обикновено това е 256-битово криптиране. Ако браузърът Ви не поддържа 256-битово криптиране, ползваме 128-битова v3 технология за криптиране. Със символ на затворено катинарче или друг символ на заключване в долната лента на състоянието на Вашия браузър се показва дали някоя страница от уебсайта ни се предава в криптирана форма.

Ние също така използваме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни от случайно или умишлено манипулиране, частична или пълна загуба, унищожаване или неразрешен достъп от трети лица. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се подобряват в съответствие с технологичното развитие.

 

12. Период на съхранение на данни

Ние обработваме и съхраняваме лични данни само за периода, необходим за изпълнение на целите на обработката или за период, който се изисква по закон за обработката  и/или съхранението на такива данни.

Ако целта на обработката вече не е посочена и правното задължение за запазване на данни изтича, ние рутинно ще изтрием данните или ще ограничим тяхната обработка в съответствие с приложимите законови разпоредби.

 

13. Лице за контакт във връзка с поверителността на личните данни

В случай на въпроси относно събирането, обработката или използването на лични данни, за информация или корекции, блокиране или изтриване на данни, както и отмяна на дадени съгласия, заинтересованото лице може да се свърже със следното лице за контакт:

 

Doris Lütke Brochtrup
Mühlenstr. 3+5
59348 Lüdinghausen
Germany

Phone: +49 2591 96801 30
dataprotection@kleffmann.digital

 

14. Състояние и промени в настоящата Декларация за поверителност на личните данни

Настоящата Декларация за поверителност на данните е в сила от май 2018 г.

Поради по-нататъшното разработване на нашия уебсайт и офертите по-горе или поради промени в правни или официални изисквания, може да се наложи да се измени настоящата Декларация за защита на данните. Можете да получите достъп и да отпечатате текущата Декларация за защита на данните по всяко време в уебсайта на следния адрес https://www.kleffmann.com/de/datenschutz

 

Източници

Извадки от Декларацията за защита на данните бяха създадени с Генератора на декларации за защита на данните на activeMind AG