Нашата индивидуална оферта!

В две лесни стъпки изчислявате подходящата за Вас оферта. Първо изчислете колко хектара обработваеми площи искате да наблюдавате с картите на биомаса. Във втората стъпка изчислете площта в хектар, върху която искате да използвате картите на сеитба или торене. Kартите на биомаса са основа, върху която се създават картите на сеитба или торене.

Карти на биомаса

(Годишен абонамент/хектар)

Картите на биомаса са задължителни и са база при използването на останалите модули.

 

Обща площ € / ха
до 500 ха 4,00 €*
501 - 1.000 ха 3,30 €*
1.001 - 10.000 ха 2,70 €*
10.001 - 100.000 ха 2,20 €*
над 100.000 ха 2,00 €* 

 

 

+

Карти на сеитба

(Годишен абонамент/хектар)

Карти на биомаса + 2,00 евро/ха*

 

Карти на торене

(Годишен абонамент/хектар)

Карти на биомаса + 2,00 евро/ха*

 

 

* в евро нето на хектар и за година, в зависимост от общата площ в портала. Годишният абонамент приключва автоматично.