Карти на торене

Торене с органични и минерални торове с карти за прилагане с определени зони

 

Карти на торене от My Data Plant

С картите на променливо торене от My Data Plant, можете да торите по специфичен, устойчив и прецизен начин. Това означава, че Вашата култура получава това, от което се нуждае, в зависимост от това колко добре се развива в сравнение с останалата част от полето. Създавайки карти с променлива норма на торене в My Data Plant, Вие имате възможност сами да ги редактирате ръчно, за да приспособите Вашите зони към Вашите нужди.

 

Предимства на картите на торене:

  • Адаптирайте стратегията си на торене към специфичните условия на Вашето поле.

  • Торете всеки участък от Вашето поле целево и според на нуждите.

  • Възползвайте се от предимствата на по-хомогенни посеви.

  • Използвайте Вашия личен опит при редактиране на картите на торене.

  • Ще бъдете улеснени при спазване на Наредбата за торене.

 

Ето как създадаваме карта на торене:

Чрез онлайн портала My Data Plant само с няколко стъпки, въз основа на най-актуалните карти на биомаса на Вашите полета, можете да създадете карти на торене с различни торови норми.

Първо изберете полетата, които ще наторявате, както и вида тор - NPK (азот, фосфор, калий) или друг. След това определете броя на зоните на торене. С картите на торене можете да изберете дали торачката да прилага по-голямо количество тор при по-слабо развитите посеви и по-малко тор при по-добре развитите, или обратно, да прилага по-малко количество тор в слабо развитите посеви и по-голямо количество тор в по-добре развитите. Вие решавате кой тип стратегия на торене да изберете, като се опирате на Вашия собствен опит и наблюдения върху Вашите полета. Ако е необходимо, можете да редактирате в програмата отделни части от картата на торене и по този начин да разпределите оптимално количеството тор върху площите. Създадените по този начин карти на торене са оптимално съобразени с нуждите на културите в различните части на Вашето поле. След това, можете да ползвате картите на торене и да ги прехвърлите в терминала на Вашия трактор с помощта на USB флашка. Картите на торене са съвместими с всички налични терминали. Ако не разполагате с терминал, можете да прехвърлите картите на стандартен таблет.

С нашето приложение "CropNavigator" можете да торите прецизно и според Вашите нужди дори с машини, които нямат оборудване за автоманично торене.