Карти на биомаса за селското стопанството

Използвайте карти на биомаса, за да наблюдавате растежа и жизнеността на посевите.

 

Картите на биомаса от My Data Plant:

В нашия онлайн портал картите на биомаса показват жизнеността и растежа на посевите във Вашите полета. Те могат да бъдат използвани за визуализиране на различни стадии от развитието на културите в дадено поле. Земеделският производител може да наблюдава от дистанция кои части от неговото поле се развиват по-добре от други, така той може редовно да анализира развитието на посевите. Зоните с по-слабо развитие, причина за което може да са различни болести по растенията, задържане на вода, вредители и т.н., могат да бъдат ясно определени и третирани по подходящ начин. Растителната материя (биомаса/жизненост) е показана в три цвята. Червеният означава ниска, жълтият - средна и зеленият - висока жизненост на биомасата.

 

Предимства на картите на биомаса:

  • Проследяване растежа на културите във Вашите полета.

  • Разпознаване на влиянието на сушата или задържане на вода.

  • Ранно определяне на точната дата на прибиране на реколтата.

  • Определяне на зони с висок и нисък добив въз основа на сателитни данни.

  • Локализиране на райони с щети (напр. поради засушаване) или заразяване с болести на ранен етап.

 

Как сателитните данни могат да се използват, за да предоставят полезна информация на земеделските производители:

Съвременната сателитна технология Sentinel предоставя данните. Kleffmann Digital ги използва за създаването на карти на биомаса, които показват различията в развитието на културите.

Ето как става това: Сензорите на спътниците измерват различни показатели за жизненост на растенията, включително повърхност на листата, воден ресурс, насищане с хлорофил, биомаса, листен материал и въздействие на почвата. Тези параметри са необходими за анализа на Вашите полета. My Data Plant обработва тези данни и ги предоставя под формата на карти на биомаса на всеки пет дни в онлайн портала My Data Plant. Това Ви дава възможност да наблюдавате растежа на растенията през цялата година от Вашия компютър, така че да можете да реагирате бързо на евентуални щети от засушаване, болести или други проблеми.

В допълнение, картите на биомаса са основа на всички други карти за прилагане.

Картите на биомаса са съставени от следните компоненти:

Blattmaterial Biomassekarten
Листният материал:

Листният материал предоставя информация за размера и стадия на развитие на растението.

Chlorophyllmenge Biomassekarten
Количеството хлорофил:

Количеството хлорофил дава информация за специфичното здравословно състояние на растението.

Wasservorkommen Biomassekarten
Водни ресурси:

Сателитните данни ни дават възможност да определим водните ресурси на полето, което се обработва.